Jaarrekeningactualiteiten grondbedrijf
Eerstvolgende datum:
01-11-2021 / 1 dag
Utrecht
€ 599,00
In de complexe, steeds maar veranderende wereld van gebiedsontwikkeling, kun je in ieder geval van één zekerheid uitgaan. Er is altijd veel te doen rondom grondbeleid en de verslaglegging van grondexploitaties.
Inleiding
Inleiding

De verslaglegging van grondexploitaties is complex en geeft op veel punten discussie. De commissie BBV heeft in 2019 een notitie grondexploitaties uitgebracht. De commissie heeft in die notitie beoogt een aantal discussiepunten weg te nemen. Dat is ten dele gelukt, maar er blijven nog veel punten over waar onduidelijkheid blijft. De toepassing van warme gronden, het verplicht tussentijds winstnemen, de 10-jaars termijn, de verslaglegging van kostenverhaalsprojecten. We gaan er in de cursus uitgebreid op in.

De omgevingswet gaat zijn intrede doen. Daar hoort een andere vorm van kostenverhaal bij waardoor de commissie BBV de regelgeving op dit onderdeel aan zal passen. In hoeverre daar andere zaken nog worden meegenomen is nog niet duidelijk, maar kan nog gevolgen hebben.

Ook in de jaarrekening 2021 is dus weer veel aandacht voor grondexploitaties. De actuele marktomstandigheden en de wet- en regelgeving moeten goed verwerkt worden en de accountants zullen daarop toezien. 

Doelgroep

Gemeenten en provincies, controllers, controladviseurs, medewerkers grondzaken en planeconomie en/of gemeentelijke projectleiders.

Programma
 • Grondexploitaties
  • Grondexploitaties inzichtelijk in de jaarrekening
  • Waar kom je grondbeleid, grondexploitaties en grondbedrijf overal tegen in de jaarrekening?
  • Hoe informeer je het bestuur op een goede wijze over de complexe materie van de grondexploitaties?
  • Actuele marktontwikkelingen en de herziening van de grondexploitaties
 • Actuele veranderingen in de BBV en de herziening van de grondexploitaties. We behandelen de nieuwe notities grondexploitaties van de commissie BBV en Bado, met daarbij onder andere aandacht voor:
  • Warme gronden; een nieuwe categorie
  • Splitsing van eigen gronden onder het facilitair grondbeleid; zijn daar nog aanpassingen voor nodig?
  • De kostentoerekening volgens de kostensoortenlijst (inclusief onvoorzien en bovenwijkse kosten)
  • De looptijd van grondexploitaties en de vereiste beheermaatsregelen
  • De rentetoerekening aan de grondexploitaties
  • Waarderingen; (tussentijds) winst nemen en verwerking van verliezen
  • Taakvelden; grondexploitaties in verschillende taakvelden
 • Overige relevante BBV zaken i.r.t. grondexploitaties:
  • Het weerstandsvermogen
  • De verbonden partijen
  • Regelgeving omtrent (af)waardering van vastgoed
  • Onrendabele toppen en de financiële haalbaarheid
  • De bredere financiële businesscase
  • Situationeel grondbeleid de toekomst?
Werkwijze
Deze cursus is praktijkgericht en we maken gebruik van veel casussen. We adviseren daarom je eigen specifieke vragen vooraf door te geven. Dit kan door te mailen naar cursus@segment.nl o.v.v. ‘Jaarrekeningactualiteiten grondbedrijf’.
Resultaat
Na de cursus kun je de actualiteit rondom gebiedsontwikkeling, grondbeleid en de verslaglegging van grondexploitaties en de jaarrekening voor de gemeente, waaronder de wijzigingen van de BBV, vertalen naar de praktijk. We geven je hier praktische tips en handvatten voor.
Ook leer je je goed voor te bereiden op de accountantscontrole.
Cursus
Docent
Guido Mertens
Cursus
Docent
Guido Mertens
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83
Wachtlijst