Module Gegevensverstrekking en privacybescherming (mbo 4-niveau)
Eerstvolgende datum:
01-06-2021 / 2 dagen
Virtueel klaslokaal
€ 799,00
De module Gegevensverstrekking en privacy gaat over de systematiek van gegevensverstrekking uit de BRP en BS, het verstrekken van persoonsgegevens aan overheidsorganen en derden, waaronder afgifte van afschriften en of verklaringen uit de BRP.
Doelgroep

Medewerkers Burgerzaken die een goede basiskennis hebben en enige jaren werkervaring op het vakgebied. Werk- en denkniveau is minimaal mbo+.

Programma

Het programma is opgesteld aan de hand van het toetsplan van de NVVB. Alle eind- en toetstermen worden behandeld op een manier waarop je in staat bent het examen van deze module goed af te ronden. Wij gaan er vanuit dat je je de stof voor het examen door middel van zelfstudie eigen maakt.

 

Alle volgende onderwerpen worden behandeld:

  • verstrekkingen algemeen
  • verstrekkingen: rechten van de burger
  • schriftelijke verstrekkingen
  • gemeentelijke systematische verstrekkingen
  • gegevensverstrekking en de Algemene wet bestuursrecht
  • schema Gegevensverstrekking uit de BRP
  • dagelijkse praktijk casussen.

 

Naast de systematiek van gegevensverstrekking uit de BRP en BS, gaat de module verder over protocolleren en de rechten van de burger op dit deel van het vakgebied, zoals verstrekkingsbeperking en inzagerecht. Daarnaast komt de verstrekking van afschriften en uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand aan de orde.

Voorkennis
Je hebt minimaal de Opleiding frontofficemedewerker 2.0 of een andere basismodule gevolgd en bij voorkeur enige jaren werkervaring.
Diplomatrajecten
Deze module is onderdeel van het mbo-4 diplomatraject. De module Gegevensverstrekking & privacybescherming is goed voor 3 punten.
Resultaat
Je doet examen volgens het flextoetssysteem van de NVVB. Dit examen is zelf in te plannen op een datum en locatie naar keuze.
Na het behalen van het examen ontvang je van de NVVB een certificaat met het behaalde cijfer.
Cursus
Docent
Jelly Frankes
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83