Module Migratie (mbo 4-niveau)
Eerstvolgende datum:
07-06-2021 / 3 dagen
Virtueel klaslokaal
€ 1.049,00
Leer alles over Migratie in deze module op mbo 4-niveau.
Inleiding
Inleiding

De module Migratie gaat over inschrijving in de BRP op grond van aangifte van verblijf en adres en hervestiging, adreswijziging (incl. briefadres), 

vervolginschrijving, vertrek naar het buitenland, het RNI, PROBAS-meldingen en verplichtingen van de burger, waaronder het verstrekken van inlichtingen.

Doelgroep

Medewerkers Burgerzaken die een goede basiskennis hebben en enige jaren werkervaring op het vakgebied. Werk- en denkniveau is minimaal mbo+.

Programma
 • Het programma is opgesteld aan de hand van het toetsplan van de NVVB. Alle eind- en toetstermen worden behandeld op een manier waarop je in staat bent het examen van deze module goed af te ronden. Wij gaan er vanuit dat je je de stof voor het examen door middel van zelfstudie eigen maakt.

 

Alle navolgende onderwerpen worden behandeld:               

 • regelgeving Wet BRP
 • Woonadres en briefadres
 • Inschrijving als ingezetene
 • Brondocumenten burgerlijke staat
 • Buitenlands brondocumenten
 • Bijzondere gevallen en risicoprofielen
 • Adreswijziging
 • Gebruik BAG en PK
 • Vertrek naar buitenland
 • Adreswijziging
 • Actualiseren en corrigeren BRP
Bijzonderheden

Deze module is onderdeel van de volgende diploma's:

 • Burgerzaken (optioneel)
 • Persoonsinformatiemanagement

De module Migratie is goed voor 3 punten.

Voorkennis
Je hebt minimaal de Opleiding frontofficemedewerker 2.0 of een andere basismodule gevolgd en bij voorkeur enige jaren werkervaring.
Diplomatrajecten
Deze module is onderdeel van de mbo-4 diplomatrajecten. De module Migratie is goed voor 3 punten.
Resultaat
Je doet examen volgens het flextoetssysteem van de NVVB. Dit examen is zelf in te plannen op een datum en locatie naar keuze.
Na het behalen van het examen ontvang je van de NVVB een certificaat met het behaalde cijfer.
Cursus
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83