Gesprekstechnieken voor het horen van betrokkenen in het kader van de Wet tijdelijk huisverbod
Eerstvolgende datum:
08-10-2019 / 1 dag
Utrecht
€ 599,00
Het horen van betrokkenen in het kader van de Wet tijdelijk huisverbod vraagt in de praktijk om gerichte technieken. Om tot een zo goed mogelijke weergave van de situatie te komen en daarbij de feiten zo helder mogelijk te krijgen, organiseren we deze eendaagse training voor ambtenaren en zorgverleners.
Doelgroep

Ambtenaren en zorgverleners die bij het opleggen en verlengen van het huisverbod via een hoorgesprek de zienswijze moeten vragen van betrokkenen, in het kader van de Wet tijdelijk huisverbod, artikel 4:8.

Programma
In deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
  • De voorbereiding: welke informatie is bekend bij politie, hulpverlening en interventieteam? En hoe kun je deze informatie gebruiken?
  • Rolverduidelijking: aangeven waarom en waarvoor wordt gebeld en wat je taak is. Ook leren we je hoe je de vervolgstappen kunt toelichten
  • Gespreksopbouw en gebruik van een checklist
  • Welke vragen stellen en hoe? Met welk effect?
  • Van meningen naar feiten en omstandigheden: de techniek van het doorvragen en luisteren
  • Omgaan met belangentegenstellingen, weerstand en emoties
  • Het horen van minderjarigen vanaf 12 jaar en ouder: het creëren van veiligheid en vertrouwen en een effectieve manier van vragen stellen
  • Indicatoren van het hoorgesprek en weergave in het dossier.
Werkwijze
We werken in deze cursus aan de hand van praktijksituaties met het horen van betrokkenen bij het opleggen en verlengen van het huisverbod.
Resultaat
Tijdens deze cursus maak je een eigen checklist om doelgericht mee te werken. Je kent de gesprekstechnieken om betrokkenen zo effectief mogelijk te horen bij het opleggen of verlengen van een huisverbod. Je bent in staat om het hoorgesprek zo te voeren dat een weergave van de gesprekken met alle betrokkenen zoveel mogelijk op feiten en omstandigheden is gebaseerd.
Je kunt minderjarigen van 12 jaar en ouder horen, indien zij tot het huishouden van de uit huis geplaatste behoren. Tot slot kun je een dusdanige weergave van alle betrokkenen maken voor het dossier, op basis waarvan de burgemeester een goede afweging kan maken om al dan niet tot oplegging of verlenging van het huisverbod over te gaan.
Cursus
Docent
Coen Sprenger