Risico-evenementen
Eerstvolgende datum:
05-02-2020 / 2 dagen
Utrecht
€ 949,00
Hoe houd je voor, tijdens en na risico-evenementen grip op de situatie? In deze cursus doorloop je in twee dagen het gehele evenementenproces!
Inleiding
Inleiding

Wat zijn de do’s en don’ts bij het formuleren van evenementenbeleid? In deze cursus gaan we aan de slag met een fictief risicovol evenement, waarbij we de vergunning vanaf het begin opbouwen door te beginnen met de melding en de risicoanalyse. We gaan op zoek naar passende voorschriften en letten op de handhaafbaarheid ervan. Ook staan we stil bij (on)mogelijke adviezen en voorschriften vanuit de disciplines en organisaties. 

We gaan dieper in op de voorbereidingen met partners als politie, brandweer, GHOR en Handhaving & Toezicht en de beste vorm van samenwerking tijdens het daadwerkelijke evenement. Dat kan niet meer mis gaan! Of wel? Tijdens het ficiteve evenement gaat het toch nog mis… We bieden je een praktisch handelingsperspectief aan en kijken wat er in juridisch opzicht mogelijk is. Na deze twee dagen heb je grip op het gehele evenementenproces!

Doelgroep

Beleidsadviseurs OOV, vergunningverleners en evenementcoördinatoren, BOA's en handhavingscoördinatoren 

Programma
In deze cursus gaan we dieper in op de volgende vragen:
 • Wat betekenen het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en de uitspraak van de Rechtbank ten aanzien van Haaksbergen voor jouw gemeente?
 • 'Wat betekenen de nieuwe Handreiking Evenementen Veiligheid (2018) en het Handboek Evenementen Veiligheid voor het werk?
 • Waar voldoet een goed evenementenbeleid aan?
 • Hoe organiseer je binnen je gemeente een goed verloop van evenementen?
 • Hoe stuur je op het aantal te houden evenementen en hoe ga je om met concurrerende aanvragen?
 • Hoe maak je een risicoscan en hoe betrek je de organisator daarbij?
 • Hoe zet je risico’s en adviezen om in voorschriften? En hoe ga je om met restrisico’s?
 • Hoe handhaaf je de voorschriften en wie doet dat eigenlijk?
 • Wat is de samenhang tussen crowd management, crowd control en crowd turbulence?
 • Op welke manier zet je, samen met de organisator, communicatie (incl. social media) in om tot een veilig evenement te komen?
 • Wat zijn de lessen van evenementen uit het verleden waar het mis ging?
 • Wat zijn juridische aspecten van evenementen (weigeringsgronden, voorschriften, intrekken verleende vergunning en aansprakelijkheid voor schade als gevolg van evenementen).
 • Hoe organiseer je een evaluatie en wat doe je (idealiter) met de resultaten?
Werkwijze
We werken met een (fictief) risicovol evenement en staan stil bij voorbeelden en daarvan geleerde lessen uit binnen- en buitenland. Na de cursus ontvang je een (nieuw) samengesteld digitaal boek met daarin jurisprudentie, evenementenvergunningen en -beleid en evaluaties die je verder helpen bij het professionaliseren van het evenementenproces.
Resultaat
Na de cursus kun je risico’s omzetten in voorschriften, weet je wat je van de partners kunt vragen en kun je de adviezen beoordelen.
Je weet welk gesprek je moet voeren met je leidinggevende en / of de burgemeester en kent de belangrijkste lessen van evenementen uit het verleden, waarbij het mis is gegaan.
Cursus
Docent
Ronald van der Steen
Docent
Merijn van der Vlies
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83