Cameratoezicht in de openbare ruimte
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
€ 649,00
Er is nogal wat veranderd met betrekking tot het cameratoezicht in de openbare ruimte. Deze cursus leert je alles over de nieuwe regels en de Wet flexibel cameratoezicht.
Inleiding
Inleiding

Sinds begin 2016 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (het oude CBP) nieuwe beleidsregels cameratoezicht uitgebracht. Vanaf 1 juli 2016 geldt ook de nieuwe Wet flexibel cameratoezicht.

Wil je kennis opbouwen over cameratoezicht in de eigen gemeente? Meld je dan aan. We gaan in op de inzet van nieuwe technologieën bij cameratoezicht, zoals drones en andere slimme camera’s

Doelgroep

Medewerkers Juridische Zaken en Openbare Orde en Veiligheid.

Programma
  • consequenties Wet flexibel cameratoezicht
  • publiek, privaat en pps-constructies
  • inzet van drones
  • sturen op kwaliteit van beelden
  • wetgeving en borging van privacy
  • effectiviteit cameratoezicht
  • strategisch opereren in politiek-bestuurlijk krachtenveld
  • jurisprudentie, incl. uitspraken over de inzet van heimelijk cameratoezicht
  • evalueren van cameratoezicht en het beëindigen of verlengen van het toezicht.
Werkwijze
In een praktische opzet komen we tot een stappenplan waarmee je direct aan de slag kunt. Dit plan staat vol voorbeelden, handige achtergrondinformatie en tips en tricks om niet alleen een cameratraject te stárten, maar dit ook op de goede manier te evalueren.
Resultaat
Je kunt sturen op de kwaliteit van beelden en kent de inhoud en mogelijkheden van (flexibel) cameratoezicht. De uitgangspunten van de privacywetgeving, inclusief de nieuwe beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn helder. Er wordt gewerkt met een stappenplan, waardoor je inzicht krijgt in het gehele proces; van probleemanalyse tot plaatsing van de camera’s. Je weet wanneer je de plaatsing beëindigd of juist verlengd moet worden.
Cursus
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83