Dwangsom in de praktijk
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
04-04-2023
1 dag
Utrecht
€659,00
Andere data en locaties
Welke eisen worden er gesteld aan een dwangsom? In deze cursus geven we je hier inzicht in.
Inleiding
Inleiding

De last onder dwangsom is een populair bestuursrechtelijk handhavingsmiddel. Veel overtredingen van bijv. de regels van de APV, de bouwregelgeving of het omgevingsrecht lenen zich goed voor de dwangsom als herstelsanctie. Vaak is het opleggen van de last voldoende om de overtreding te beëindigen.

De wet en de jurisprudentie stellen wel zorgvuldigheidseisen aan de dwangsom. Ook gaat het opleggen van een last onder dwangsom gepaard met een omvangrijke administratieve procedure. 

De dwangsom vergt goede rapporten van toezichthouders. Met deze cursus krijg je inzicht in de eisen die aan de dwangsom worden gesteld. De nadruk ligt hierbij op het werken met de last onder dwangsom in de handhavingspraktijk. Je gaat aan de slag met een voorbeeldbeschikking en met voorbeelden van hoe je de hoogte van de dwangsom berekent. Het proces wordt inzichtelijk gemaakt met een stappenplan.

circles
Doelgroep

Handhavingsjuristen, handhavers van o.m. het omgevingsrecht, toezichthouders openbare ruimte

Programma
De plaats van de dwangsom in het handhavingsinstrumentarium
De beleidsvelden waar de last onder dwangsom vaak wordt gebruikt, o.m.: APV, omgevingsrecht, bouwregelgeving
De regelgeving en de jurisprudentie
Vormen van dwangsom
Preventieve dwangsom
Bepalen begunstigingstermijn
Bepalen hoogte dwangsom
Opstellen beschikking
Inrichten van de handhavingsrapportage
Verbeuren en invordering dwangsom
Stappenplan procedure dwangsom
Resultaat
check
Na deze cursus weet je in welke situaties je de last onder dwangsom het beste kunt toepassen.
check
Je weet welke eisen de wet en jurisprudentie hieraan stellen en kunt inschatten welke vormen van dwangsom het meest geschikt zijn voor welke soort overtredingen.
check
Je kunt een dwangsombeschikking opstellen, de hoogte van de dwangsommen bepalen en je weet hoe je een handhavingsrapportage moet inrichten.
check
Tot slot leer je alle aspecten van de invordering van de dwangsom.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina