Engels voor boa's
Eerstvolgende datum:
05-11-2020 / 1 dag
Utrecht
€ 525,00
Praktijkgerichte taaltraining Engels voor boa's die je vaardigheden en zelfvertrouwen vergroot.
Training Engels voor boa's
Training Engels voor boa's

Boa's krijgen steeds vaker te maken met mensen uit andere landen, zoals bijvoorbeeld buitenlandse toeristen, asielzoekers en migranten. Het is dan handig als je de Engelse taal machtig bent. 

Ben jij als boa in staat om, in het Engels:

 • je vak professioneel uit te oefenen, en je gemeente representatief te vertegenwoordigen?
 • vreemdelingen vakkundig in de Engelse taal te ondervragen om heldere antwoorden te krijgen?
 • doeltreffend en duidelijke informatie over het beleid en/of regels te verstrekken?

De vaardigheden die nodig zijn om dit allemaal onbevangen en professioneel te kunnen doen, worden zelden op school geleerd. Er ontbreekt dus vaak iets aan onze Engelse taalkennis. Dit hoeft beslist niet zo te zijn; in deze zeer praktijkgerichte training leer je hoe je effectief en duidelijk met vreemdelingen communiceert, wanneer je:

 • een professioneel gesprek voert
 • instructies of aanwijzingen moet geven
 • hen vriendelijk te woord staat.

Deze training geeft de benodigde vaardigheden om jezelf in het Engels uit te drukken en de gemeente goed te vertegenwoordigen.

Cursus
Docent
Jackie Davis
Contact
Coosje Vink
Vragen? Neem contact op met onze programmacoördinator.
Doelgroep Engels voor boa's

Boa's en htv'ers.

Programma
Dagdeel 1
 • Ben ik duidelijk? Hoe je de tijden gebruikt om duidelijk te zijn. Let's talk!
 • Alleen nu of altijd?
 • In het verleden?
 • In de toekomst?
 • In de praktijk vragen stellen
 • Uitleggen wat wel/niet mag en wat moet/niet hoeft
 • Voorzetsels: wanneer en waar?
Dagdeel 2
 • Woordenschat focus: werken met je kennis en leer meer
 • De kunst van communicatie: beleefd taalgebruik in de praktijk
 • De kracht van sorry, please en andere kleine woorden
 • Een 'slechte' boodschap goed overbrengen.
Werkwijze
 • Je brengt tijdens de training zelf veelvoorkomende gesprekssituaties in, waarmee –in het Engels- geoefend gaat worden. Denk voor de training dus alvast goed na over voorbeelden. Tijdens de training wordt er gebruik gemaakt van het internet, d.m.v. eigen tablet en/of telefoon.
 • Let op: voorbereiding voor deze training is nodig. De lesstof en korte opdrachten ter voorbereiding van de eerste les staan vanaf één week voor aanvang in de elektronische leeromgeving klaar, zodat je voldoende voorbereidingstijd tijd hebt. Bij inhuistrainingen kan, om de taal in de praktijk d.m.v. rollenspel te oefenen, een extra dagdeel worden toegevoegd.
BoAcademie
Deze training maakt deel uit van de BoAcademie. Klik hier voor het gehele aanbod.
Resultaat
Na deze training heb je meer communicatieve bagage in het Engels, ben je meer zelfverzekerd en beschik je over effectievere strategieën om jouw gemeente te vertegenwoordigen.
Je grammaticale kennis is opgefrist en vergroot
Je woordenschat wordt uitgebreid en je meerdere tips krijgt om hier verder aan te werken
Je weet hoe je anderen op een beleefde en, indien nodig, directe wijze kunt benaderen en beïnvloeden
Je weet hoe je jouw gemeente op een gastvrije manier representeert