Geef de gemeente haar eigendom terug! - Landjepik? -
Eerstvolgende datum:
11-02-2021 / 1 dag
Utrecht
€ 599,00
Sommige burgers hebben - bewust of onbewust - al jaren gemeentegrond in handen. In deze cursus leer je hoe je hiermee om moet gaan, van plan van aanpak...
Inleiding
Inleiding

Een net iets te breed terras, een verlengde tuin in de gemeentelijke groenstrook, een schutting op een strook openbare grond waarin kabels en leidingen liggen, het plantsoen dat door omwonenden het hele jaar door wordt gebruikt om eigen tuinmeubilair te plaatsen…

Bewust en onbewust hebben sommige burgers al jaren gemeentegrond in gebruik. In de volksmond, maar ook in gemeentelijke kringen, heet dit ‘landjepik’. Hoe zorg je ervoor dat de gemeente weer beschikking krijgt over haar eigendom?

Doelgroep

Medewerkers van de afdeling openbare ruimte, grondzaken, vastgoedbeheer, wijkbeheer, juridische zaken en handhaving.

Programma
 • Wanneer is er sprake van inbezitneming
 • Bevrijdende en verkrijgende verjaring
 • Gebruik van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke instrumenten
 • De handhaving
 • De rechtsbescherming
 • Praktijksituaties
 • Actuele jurisprudentie
 • Illegaal grondgebruik voorkomen
 • Het inventariseren van de openbare ruimte
 • Legalisering
 • Bepalen van prioriteiten op basis van groenbeleidsplan
 • Het organisatieproces
Voorkennis
Enige kennis van zowel het bestuursrecht als het privaatrecht is meegenomen, maar niet noodzakelijk.
Resultaat
Aan het einde van deze cursus kun je een opzet maken voor een plan van aanpak, aangeven welke instrumenten ingezet kunnen worden en advies geven over de gewenste procedure om de beslissingen voor te bereiden.
Je kunt de te volgen procedures uitleggen en advies geven over toekomstige ontwikkelingen.
Cursus
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83