Standplaatsen op de markt, de openbare weg en op de kermis
Eerstvolgende datum:
06-04-2021 / 1 dag
Utrecht
€ 599,00
In deze cursus komen alle juridische en praktische aspecten van standplaatsen op de markt en op de kermis voorbij.
Inleiding
Inleiding

Al in de twaalfde eeuw zijn weekmarkten ontstaan. Inmiddels heeft bijna iedere stad of dorp een weekmarkt. Daarnaast zijn er diverse andere manieren waarop goederen worden verkocht of diensten worden aangeboden. Denk daarbij onder meer aan venten, standplaatswerkers, rommelmarkten en braderieën. In deze cursus kijken we naar de verschillende vergunningen, hebben we het verder over de Dienstenwet, de APV, schaarse vergunningen, het inrichtingsplan, branchering, over bezwaar/beroep en handhaving en over diverse andere zaken.

 

Ook de kermis komt aan bod. We gaan het hebben over de vergunningen, de wijze van vergunnen, veiligheid op de kermis en handhaving.

Voor zowel de markt als de kermis zullen we het hebben over mogelijke privatisering

Doelgroep

Marktmeesters en kermiscoördinatoren, vergunningverleners voor standplaatsen markt en kermis, beleidsmedewerkers, juridisch medewerkers, medewerkers toezicht en handhaving en medewerkers bezwaar en beroep.

Programma
In deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
 • de markt: een taak voor de gemeente?
 • de model marktverordening van de VNG
 • de standplaatsen
 • beperkingen in het aanbod van branches en toewijzingscriteria
 • het inrichtingsplan
 • aanvraag-besluit-handhaving
 • marktgelden, leges en huur
 • handhaving
 • rechtsbescherming
 • kermis
 • verhuur, retibutie en leges
 • veiligheid
 • actualiteiten.
Resultaat
Na afloop van deze cursus weet je alles over de keuzemogelijkheden voor het inrichten van de markt en de kermis.
Je weet ook over welke sturingsinstrumenten de gemeente beschikt om aanvragen in goede banen te leiden en hoe je hiermee inkomsten genereert voor de gemeente. Tot slot heb je inzicht in het proces van aanvraag-besluit-handhaving-rechtsbescherming.
Cursus
Docent
Petra Weggemans
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83