Standplaatsen op de markt, de openbare weg en op de kermis
Eerstvolgende datum:
07-04-2020 / 1 dag
Utrecht
€ 599,00
In deze cursus komen alle juridische en praktische aspecten van standplaatsen op de markt en standplaatsen geregeld in de APV voorbij.
Inleiding
Inleiding

Standplaatsen zijn per gemeente geregeld in een aparte marktverordening. Er zijn ook standplaatsen voor de verkoop van producten op een locatie voor één ondernemer, meestal in de binnenstad, bij een winkelcentrum of andere drukke plek. Deze standplaatshouders hebben een vergunning nodig op grond van de algemene plaatselijke verordening (APV).

In deze cursus leren we je wat van belang is te regelen in een marktverordening, wat voor soort vergunningen er zijn (waaronder schaarse vergunningen), hebben we het over de standplaatshouder, een inrichtingsplan voor de markt en over relevante bepalingen in de APV. Verder gaan we het hebben over standplaatsen op een kermis, verhuur, retributie en leges en veiligheid op de kermis. Ook geven we informatie over handhaving en bezwaar en beroep. Tot slot gaan we in op een aantal actuele onderwerpen met betrekking tot marken en kermissen.

Doelgroep

Marktmeesters en kermiscoördinatoren, vergunningverleners voor standplaatsen markt en kermis, beleidsmedewerkers, juridisch medewerkers, medewerkers toezicht en handhaving en medewerkers bezwaar en beroep.

Programma
In deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
 • De markt: een taak voor de gemeente?
 • De model marktverordening van de VNG
 • De standplaatsen geregeld in de APV
 • Beperkingen in het aanbod van branches en toewijzingscriteria
 • Het inrichtingsplan
 • Aanvraag-besluit-handhaving
 • Marktgelden, leges en huur
 • Handhaving
 • Rechtsbescherming
 • Kermis
 • Verhuur, retibutie en leges
 • Veiligheid
 • Actualiteiten.
Resultaat
Na afloop van deze cursus weet je alles over de keuzemogelijkheden voor het inrichten van de markt en de kermis.
Je weet ook over welke sturingsinstrumenten de gemeente beschikt om aanvragen in goede banen te leiden en hoe je hiermee inkomsten genereert voor de gemeente. Tot slot heb je inzicht in het proces van aanvraag-besluit-handhaving-rechtsbescherming.
Cursus
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83