Beperkingen op onroerend goed
Eerstvolgende datum:
13-04-2021 / 1 dag
Utrecht
€ 649,00
De rol van de gemeente bij de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb); wat moet je echt weten en hoe werkt het in de praktijk.
Inleiding
Inleiding

Ken je het project 'Beter Kenbaar', dat toeziet op de omzetting van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb)? En is jouw gemeente al klaar voor de start van het transitiejaar 2020? De Wkpb verplicht overheden tot registratie van een bepaald aantal besluiten die op één of andere wijze betrekking hebben op onroerende zaken. Het doel is om eenvoudig inzicht te kunnen geven in door de overheid opgelegde beperkingen op een stuk grond of een gebouw. Denk hierbij aan monumenten en de Wet Erfgoed, het exploitatieplan en de Wet voorkeursrecht gemeenten of aan handhavingsbesluiten.

Momenteel houdt de gemeente zelf een register bij. Dat gaat veranderen, want het Kadaster gaat vanaf 2021 taken overnemen. Het transitiejaar is gestart op 1 januari 2020! Wat houdt het project 'Beter kenbaar' in en wat verandert er? Hoe ziet de Wkpb er eigenlijk uit en welke besluiten moeten worden geregistreerd? Wat gebeurt er als hiermee een fout wordt gemaakt? En hoe pakken andere overheden de uitvoering van de Wkpb aan? Deze unieke cursus is de meest concrete en dus de meest praktische cursus op dit gebied.

Doelgroep

Beheerders Wkpb
Medewerkers geo-informatie
Medewerkers monumenten, omgevingsrecht en Wet voorkeursrecht gemeenten
Medewerkers toezicht en handhaving
Medewerkers BAG

Programma
Programma
 • Hoe is het bij jullie geregeld?
 • Regelgeving
 • Beter Kenbaar en veranderingen
 • Welke beperkingen moeten worden geregistreerd?
 • Casussen en oefeningen
 • Organisatie en de actieve beheerder
 • De Wkpb en aansprakelijkheid
 • De Wkpb en de rechtspraak
 • Vergelijking en inspiratie
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
 • welke soorten beperkingen op onroerend goed zijn er eigenlijk allemaal?
 • welke zijn voor de uitvoering van de Wkpb van belang?
 • wat is relatie met de basisregistraties waaronder het Kadaster en de BAG?
 • hoe zit het wettelijk systeem in elkaar (Wet, MvT, Aanwijzingsbesluit en Catalogus Wkpb)?
 • de organisatie en de taken van de beheerder Wkpb
 • aansprakelijkheidsrisico’s rond de Wkpb en ‘lessons learned’ uit rechtszaken
 • hoe ga je om met aanvullende vragen van notarissen en makelaars?
 • vergelijking van de aanpak van verschillende gemeenten
 • en natuurlijk: wat verandert er met de nieuwe wet en wat moet jouw gemeente doen in 2020?
Werkwijze
De cursus wordt gegeven door twee enthousiaste docenten. Zij werken met een powerpoint-presentatie, hand-outs en casussen (die in tweetallen worden gemaakt en plenair worden behandeld). De cursus is zo concreet mogelijk en is zo ingericht dat de deelnemer na afloop precies weet wat hij wanneer moet doen.
Je krijgt kennis en inzicht in:
het doel van de wet
het systeem van de wet met de onderliggende uitvoeringsregelingen
het herkennen van beperkingen op onroerend goed die vallen onder de wet
de taak van de beheerder Wkpb en de organisatie van de registratie
invloed van de AVG, aansprakelijkheidsrisico’s en lessen uit rechtspraak over de Wkpb
Cursus
Docent
Roos Brunner
Docent
Michiel de Groote
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83