Training voor verweerders in bezwaarfase
Eerstvolgende datum:
16-11-2021 / 1 dag
Utrecht
€ 599,00
We oefenen het hele traject van het verweer bij bezwaarschriftencommissies, inclusief het schrijven van een verweerschrift.
Inleiding
Inleiding

Het voeren van verweer bij bezwaarschriftencommissies kan best spannend zijn. Door ervaring en training wordt die spanning minder en de ‘performance’ beter.

Op een ontspannen manier worden verschillende situaties getraind en vele tips gegeven, ook voor het schrijven van een goed verweerschrift.

Doelgroep

Medewerkers van gemeenten die verweer voeren bij de commissie of die dat in de toekomst gaan doen. De training is geschikt voor mensen met verschillende opleidings- en ervaringsniveaus.

Programma
Voorafgaand

Voorafgaand aan de training ontvang je twee casussen. Het zijn eenvoudige casussen, die bedoeld zijn om tijdens de trainingsdag mee te oefenen. Je mag zelf een casus kiezen die het beste aansluit op jouw werkgebied. Er is een handhavingscasus en casus uit het sociaal domein. Lees de casus goed door en bedenk wat punten zijn om namens verweerder naar voren te brengen. Meer voorbereiding is niet nodig. Je hoeft geen pleitnota te maken!

 

Tijdens de training

De trainingsdag zelf bestaat uit twee delen. De meeste aandacht gaat uit naar het oefenen en bespreken van gefingeerde hoorzittingen aan de hand van de gekozen casus. Van laagdrempelig oefenen in een veilige omgeving leer je immers het meest. Het is trouwens niet verplicht om een oefening te doen. We beginnen de dag met het bespreken van de gang van zaken tijdens een hoorzitting (geregeld in de Awb) en met tips over retorica (mondelinge overtuigingskracht). Door de jarenlange ervaring van de docent, die zelf ook geregeld optreedt als verweerder bij hoorzittingen, komen er veel voorbeelden (ook minder geslaagde) voorbij waar we van kunnen leren. De docent zal verder nog een standaardmodel voor een verweerschrift uitdelen en toelichten.

Werkwijze
De voorbereiding bestaat uit het zelf lezen van de casus van jouw keuze. De training kent een theoretisch gedeelte in de ochtend. De docent voert het woord, maar betrekt er ook (de ervaringen van) de deelnemers bij. Het oefenen gebeurt op vrijwillige basis in een veilige omgeving. De zittingsoefening en de nabespreking is steeds klassikaal.
Resultaat
Na afloop van de training heb je kennis van de bezwaarprocedure.
Je hebt ervaring opgedaan voor het voeren van verweer.
Cursus
Docent
Michiel de Groote
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83
Wachtlijst