Training voor verweerders in bezwaarfase
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
28-11-2022
1 dag
Utrecht
Andere data en locaties
We oefenen het hele traject van het verweer bij bezwaarschriftencommissies, inclusief het schrijven van een verweerschrift.
circles
Inleiding

Het voeren van verweer bij bezwaarschriftencommissies kan best spannend zijn. Door ervaring en training wordt die spanning minder en de ‘performance’ beter. Op een ontspannen manier worden verschillende situaties getraind en vele tips gegeven, ook voor het schrijven van een goed verweerschrift.

circles
Doelgroep

Medewerkers van gemeenten die verweer voeren bij de commissie of die dat in de toekomst gaan doen. De training is geschikt voor mensen met verschillende opleidings- en ervaringsniveaus.

Programma
Voorafgaand

Voorafgaand aan de training ontvang je twee casussen. Het zijn eenvoudige casussen, die bedoeld zijn om tijdens de trainingsdag mee te oefenen. Je mag zelf een casus kiezen die het beste aansluit op jouw werkgebied. Er is een handhavingscasus en casus uit het sociaal domein. Lees de casus goed door en bedenk wat punten zijn om namens verweerder naar voren te brengen. Meer voorbereiding is niet nodig. Je hoeft geen pleitnota te maken!

 

Tijdens de training

De trainingsdag zelf bestaat uit twee delen. De meeste aandacht gaat uit naar het oefenen en bespreken van gefingeerde hoorzittingen aan de hand van de gekozen casus. Van laagdrempelig oefenen in een veilige omgeving leer je immers het meest. Het is trouwens niet verplicht om een oefening te doen. We beginnen de dag met het bespreken van de gang van zaken tijdens een hoorzitting (geregeld in de Awb) en met tips over retorica (mondelinge overtuigingskracht). Door de jarenlange ervaring van de docent, die zelf ook geregeld optreedt als verweerder bij hoorzittingen, komen er veel voorbeelden (ook minder geslaagde) voorbij waar we van kunnen leren. De docent zal verder nog een standaardmodel voor een verweerschrift uitdelen en toelichten.

Resultaat
check
Na afloop van de training heb je kennis van de bezwaarprocedure.
check
Je hebt ervaring opgedaan voor het voeren van verweer.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina