Goed wegbeheer
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
03-10-2024
1 dag
Utrecht
€699,00
Andere data en locaties
Dé cursus voor iedereen die met het beheer van de openbare ruimte te maken heeft. In de cursus komt alles aan de orde wat nodig is om aansprakelijkheid door gebreken aan te weg te voorkomen.
Inleiding
Inleiding

Tientallen letselschadeadvocaten en andere bureaus bieden hulp aan bij het aansprakelijk stellen van gemeenten voor schade, opgelopen op de openbare weg. Steeds vaker vindt de mondige burger de weg naar de Burgerlijke (of de Straf-)rechter als het gaat om het verhalen van schade als gevolg van het nemen -of juist niet nemen- van feitelijke maatregelen met betrekking tot de weg. Ter voorkoming van privaatrechtelijke of zelfs strafrechtelijke aansprakelijkstelling bij gebreken aan de weg is de juiste kennis over jouw onderhouds- of zorgplicht een must. Er zijn veel criteria waaraan moet worden voldaan. In één dag biedt deze cursus een gestructureerd overzicht van alle regels en krijg je vuistregels én checklists die direct toepasbaar zijn, zowel op beslissingen voor de korte als voor de lange termijn. Je leert waarop je moet letten bij het nemen van feitelijke maatregelen, om aansprakelijkstelling te voorkomen.

Onze cursussen zijn altijd actueel en de jurisprudentie wordt tot aan de dag van de cursus bijgehouden zodat je er van verzekerd bent dat je kennis na deze dag weer helemaal up-to-date is. De stof wordt zo aangeboden dat het direct toepasbaar is op alle beslissingen die je voor de korte of de lange termijn moet nemen met betrekking tot het beheer van de wegen in de gemeente. Tevens leer je waar op te letten bij het nemen van feitelijke maatregelen om aansprakelijkheid te voorkomen.

circles
Doelgroep

Iedereen die belast is met het beheer van de openbare ruimte, zoals opzichters, beleidsmedewerkers verkeer en mobiliteit, beleidsmedewerkers ruimtelijk ordening,  leidinggevenden en medewerkers afdeling algemene juridische zaken (incl. bezwaar/beroep, aansprakelijkheid en verzekeringen).

Programma
Openbaarheid van wegen: voor welke wegen zijn wij aansprakelijk?
  • wanneer is een weg openbaar?
  • hoe wordt een weg openbaar?
  • hoe gaat de openbaarheid teniet?
  • wat betekent openbaar toegankelijk?
Wegenlegger: hoe kan de wegenlegger duidelijkheid geven over onze aansprakelijkheid?
  • hoe komt een weg op de wegenlegger?
  • hoe komt hij er weer af?
  • het vaststellen van een nieuwe wegenlegger
Onderhoudsplicht/zorgplicht: wanneer schiet deze tekort en kunnen we aansprakelijk gesteld worden?
  • gebrek? Als een weg openbaar is, wat betekent dat dan voor de onderhoudsplicht.
  • hoe moet je reageren op gebreken, wat is überhaupt een gebrek?
  • wanneer is de gemeente aansprakelijk voor een gebrek aan de weg?
Resultaat
check
Je weet voor welke wegen in de gemeente jij de verantwoordelijkheid hebt, wat die verantwoordelijkheid inhoudt en waar je op moet letten bij het nemen van feitelijke beslissingen om aansprakelijkstelling te voorkomen.
check
We geven je direct toepasbare vuistregels, maar ook verdieping ten aanzien van de achterliggende jurisprudentie als basis voor juridische vragen.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina