Raad en Daad - 'Instrumentarium raadsleden' (basismodule)
Opleiding Gemeenten
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
Op aanvraag
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Andere data en locaties
Een gereedschapskist vol instrumenten.
Inleiding
Inleiding

Leden van de gemeenteraad hebben verschillende instrumenten die zij kunnen inzetten om de beoogde doelen te halen. In deze workshop maken we kennis met die instrumenten en leren we wanneer deze kunnen worden ingezet.

Het is de basis voor het raadswerk. Deze module is dan ook noodzakelijk om alle andere modules te kunnen volgen. Daarin wordt meer inhoudelijk en praktijkgericht op de diverse rollen van een raadslid ingegaan.

circles
Doelgroep

De training is ontwikkeld voor raden en raadsleden maar is zeker ook interessant voor griffiers en/of griffiemedewerkers of voor collegeleden en gemeentesecretarissen.

Programma
Module 1
 • Wat is jouw plaats in de gemeente?
 • bestuursbevoegdheden
 • recht van initiatief
 • recht van interpellatie
 • recht van onderzoek
 • moties en amendementen
 • schriftelijke en mondelinge vragen
 • opleggen geheimhouding
 • voorstel van orde.
Module 2
 • Informatieplicht
 • communicatieve aspecten van het raadslidmaatschap
 • oefenen met de diverse instrumenten.
Resultaat
check
Deelnemers zijn in staat te onderscheiden welke instrumenten er zijn, het instrumentarium op een juiste wijze in te zetten en te onderscheiden welk doel met een bepaald instrument kan worden bereikt.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina