Openbaarheid van Bestuur
Eerstvolgende datum:
23-11-2020 / 1 dag
Utrecht
Op aanvraag
In de cursus WOB en AVG wordt u aan de hand van de meest recente jurisprudentie door een stappenplan geleid waarin alle facetten van de afhandeling van een WOB of AVG verzoek aan de orde komen. Hiermee weet u niet alleen hoe u op een WOB- of AVG verzoek moet beslissen, maar ook met welke mogelijke openbaarheid u rekening moet houden bij het opstellen van notities en adviezen.
Inleiding
Inleiding

In een uitspraak van 20 mei van dit jaar heeft de Raad van State uitgelegd hoe u kunt vaststellen of een verzoek moet worden gezien als een verzoek om informatie op basis van de Wet Openbaarheid van bestuur, of als een inzageverzoek op basis van de AVG. Dit is onder meer van belang omdat bij overschrijding van de afhandelingstermijn er bij de WOB geen, maar bij de AVG wél een dwangsom verschuldigd is. 

Ook is recentelijk uitgesproken dat bij een WOB verzoek ook de namen van gemandateerde ambtenaren openbaar moeten worden gemaakt. De jurisprudentie rond WOB. AVG is volop in beweging met directe consequenties voor de dagelijkse praktijk.

Doelgroep

Medewerkers en managers die betrokken zijn bij Wob-verzoeken, raadsgriffiemedewerkers, medewerkers Juridische Zaken, projectmanagers en medewerkers communicatie.

Programma
1. De voorfase:
 • Is het wel een WOB verzoek (of gaat het om een verzoek in relatie tot bezwaar of en AVG verzoek)?
 • Is er een bijzonder openbaamakingsregeling?
 • Is het een herhaalde aanvraag?
 • Geen plicht om het samen te stellen, tenzij..vormvereisten aan de aanvraag

 

2. Afhandelingstermijn
 • termijnen
 • overmacht
 • afwijkend voor milieu-informatie
3. Misbruik WOB
 • geen dwangsom
 • wel poceskosen
 • signalering en aanpak misbruik
4. Inhoudelijke beoordeling
 • inhoudelijke beoordeling
 • absolute weigeringsgronden
 • wanneer is er sprake van Bedrijfs- of fabricagegevens

 

5. Relatieve uitzonderingsgronden
 • Namen van ambtenaren
6. Persoonlijke beleidsopvattingen
7. Het Maygar arrest
8. Vormvereisten aan de beslissing
9. Actieve openbaarheid
10. Doorkijkje naar de WOO
11. AVG
 • inhoud
 • termijnen
 • dwangsom
 • schadevergoeding 
Resultaat
Na afloop van de cursus ben je in staat om een Wob-verzoek te beoordelen vanuit politiek, bestuurlijk en juridisch oogpunt.
Je kunt regels toepassen ten aanzien van actieve openbaarmaking, kunt de actuele jurisprudentie toepassen in de Wob-praktijk, relaties leggen met overige wetgeving en openbaarheid en overige aspecten van openbaarheid op waarde schatten (niet-openbare vergaderingen, geheimhouding van stukken etc.).
Tot slot kun je op strategische wijze oneigenlijk gebruik aanpakken en heb je inzicht in de ontwikkelingen rondom de Wob.
Cursus
Docent
Erik van der Steen
Contact
Vragen? Neem contact op met onze opleidingscoördinator. 033 - 434 50 80