Open overheid: WOB verzoek en WOO
14-03-2022
1 dag
Utrecht
€ 599,00
In de cursus WOB en WOO wordt je aan de hand van de meest recente jurisprudentie door een stappenplan geleid waarin alle facetten van de afhandeling van een Wob of Woo-verzoek aan de orde komen. Hiermee weet je niet alleen hoe je op een Wob of Woo-verzoek moet beslissen, maar ook met welke mogelijke openbaarheid je rekening moet houden bij het opstellen van notities en adviezen. Dit zodat je niet achteraf onaangenaam wordt verrast.
Inleiding
Inleiding

Op 5 oktober 2021 heeft de Eerste kamer ingestemd met de Wet Open overheid. De verwachte ingangsdatum is 1 mei 2022. In deze wet ligt de nadruk op het actief openbaar maken van informatie. De verplichting daartoe zal echter pas in een (veel) later stadium uitgevoerd kunnen worden. Zoals het er nu naar uit ziet, zal het Platform Open Overheidsinformatie (Plooi) -waar gemeenten verplicht hun informatie op moeten publiceren- pas over enkele jaren gereed zijn.

Omdat de actieve openbaarmaking nog even op zich zal laten wachten zullen de Wob- verzoeken (of Woo-verzoeken) nog heel lang belangrijk blijven. Het is dus nu en in de toekomst zaak dat je goed op de hoogte bent van de huidige Wob-systematiek én van de wijzigingen die de Woo op dit punt met zich mee zal brengen. Tijdens deze cursus wordt je helemaal up-to-date gebracht én wordt uitgelegd wat de verschillen zijn als de Woo op 1 mei wordt ingevoerd. Uiteraard zal daarnaast ook uitgebreid worden ingegaan op de laatste informatie over actieve openbaarmaking zodat je een reële analyse kunt maken van de impact hiervan op jouw gemeente.

circles
Doelgroep

Medewerkers en managers die betrokken zijn bij Wob en Woo-verzoeken, raadsgriffiemedewerkers, medewerkers juridische zaken, projectmanagers en medewerkers communicatie.

Programma
1. De voorfase:
 • Is het wel een WOB of Woo-verzoek?
 • Is er een bijzonder openbaamakingsregeling?
 • Is het een herhaalde aanvraag?
 • Geen plicht om het samen te stellen, tenzij..vormvereisten aan de aanvraag

 

2. Afhandelingstermijn
 • termijnen
 • overmacht
 • afwijkend voor milieu-informatie
3. Misbruik Wob
 • geen dwangsom
 • wel poceskosen
 • signalering en aanpak misbruik
4. Inhoudelijke beoordeling
 • inhoudelijke beoordeling
 • absolute weigeringsgronden
 • wanneer is er sprake van bedrijfs- of fabricagegevens

 

5. Relatieve uitzonderingsgronden
 • Namen van ambtenaren
6. Persoonlijke beleidsopvattingen
7. Het Maygar arrest
8. Vormvereisten aan de beslissing
9. Actieve openbaarheid
10. Wijzigingen in de Woo
11. AVG
 • inhoud
 • termijnen
 • dwangsom
 • schadevergoeding 
Resultaat
check
Na afloop van de cursus ben je in staat om een Wob-verzoek (of in de toekomst een Woo-verzoek) te beoordelen vanuit politiek, bestuurlijk en juridisch oogpunt.
check
Je kunt regels toepassen ten aanzien van actieve openbaarmaking.
check
Je kunt de actuele jurisprudentie toepassen in de Wob en Woo-praktijk en relaties leggen met overige wetgeving.
check
Je kunt wetgeving en overige aspecten van openbaarheid op waarde schatten (niet-openbare vergaderingen, geheimhouding van stukken etc.).
check
Je kunt op strategische wijze oneigenlijk gebruik aanpakken en je hebt inzicht in de ontwikkelingen rondom de Wob en Woo.
Data en details
Data

ma 14 maart 2022

van 09:15 tot 16:30

Duur
1 dag
Locatie
Utrecht
Utrecht
Nederland
Prijs

€ 599,00

De cursusprijs is excl. omzetbelasting.

Docent