Open overheid: WOB verzoek en WOO
Eerstvolgende datum:
06-12-2021 / 1 dag
Utrecht
€ 599,00
In de cursus WOB-en WOO-wordt je aan de hand van de meest recente jurisprudentie door een stappenplan geleid waarin alle facetten van de afhandeling van een Wob- verzoek aan de orde komen. Hiermee weet je niet alleen hoe je op een Wob -verzoek moet beslissen, maar ook met welke mogelijke openbaarheid je rekening moet houden bij het opstellen van notities en adviezen.
Inleiding
Inleiding

Op 5 oktober 2021 heeft de Eerste kamer ingestemd met het initiatiefvoorstel van de Tweede Kamer met betrekking tot de Wet Open Overheid. Het voorstel is dat de WOO op 1 mei 2022 in werking treedt. In deze wet ligt de nadruk op het actief openbaar maken van informatie. De verplichting daartoe zal pas op een (veel) later stadium van kracht worden. Voor wat betreft het openbaar maken op verzoek ( het welbekende WOB-verzoek) zal de invoering van de WOO geen heel fundamentele wijzigingen met zich mee brengen.  Het is dus nu en in de toekomst zaak dat je goed op de hoogte bent van de huidige WOB systematiek en van de actuele stand van de jurisprudentie. 

Tijdens deze cursus wordt je helemaal up-to-date gebracht én wordt uitgelegd wat de verschillen zijn als de WOO wordt ingevoerd. Omdat de actieve openbaarmaking nog even op zich zal laten wachten zullen de WOB verzoeken (of WOO verzoeken) nog heel lang belangrijk blijven. Daarnaast zal ook uitgebreid worden ingegaan op de laatste informatie over actieve openbaarmaking zodat je een reële analyse kunt maken van de impact hiervan op jouw gemeente.

Doelgroep

Medewerkers en managers die betrokken zijn bij Wob- en Woo-verzoeken, raadsgriffiemedewerkers, medewerkers juridische zaken, projectmanagers en medewerkers communicatie.

Programma
1. De voorfase:
 • Is het wel een Wob-verzoek?

 • Is er een bijzonder openbaarmakingsregeling?

 • Is het een herhaalde aanvraag?

 • Geen plicht om het samen te stellen, tenzij…. Vormvereisten aan de aanvraag

2. Afhandelingstermijn
 • Termijnen
 • Overmacht
 • Afwijkend voor milieu-informatie
3. Misbruik WOB
 • Geen dwangsom
 • Wel proceskosen
 • Signalering en aanpak misbruik
4. Inhoudelijke beoordeling
 • Inhoudelijke beoordeling
 • Absolute weigeringsgronden
 • Wanneer is er sprake van bedrijfs- of fabricagegevens
5. Relatieve uitzonderingsgronden
 • Namen van ambtenaren
6. Persoonlijke beleidsopvattingen
7. Het Maygar arrest
8. Vormvereisten aan de beslissing
9. Actieve openbaarheid
10. Doorkijkje naar de WOO
11. AVG
 • Inhoud
 • Termijnen
 • Dwangsom
 • Schadevergoeding 
Resultaat
Na afloop van de cursus ben je in staat om een Wob- (of in de toekomst een Woo)-verzoek te beoordelen vanuit politiek, bestuurlijk en juridisch oogpunt.
Je kunt regels toepassen ten aanzien van actieve openbaarmaking.
Je kunt de actuele jurisprudentie toepassen in de Wob- en Woo-praktijk en relaties leggen met overige wetgeving.
Je kunt wetgeving en overige aspecten van openbaarheid op waarde schatten (niet-openbare vergaderingen, geheimhouding van stukken etc.)
Je kunt op strategische wijze oneigenlijk gebruik aanpakken en heb je inzicht in de ontwikkelingen rondom de Wob en Woo.
Cursus
Docent
Erik van der Steen
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83
Wachtlijst