Jeugdwet of leerlingenvervoer?
Eerstvolgende datum:
09-05-2022 / 1 dagdeel
Online
€ 374,00
Het antwoord op de vraag 'Is het Jeugdwet- of leerlingenvervoer?'
Inleiding
Inleiding

Valt vervoer van leerlingen onder de Jeugdwet of juist onder het leerlingenvervoer? In de praktijk regelmatig punt van discussie en in deze praktische cursus geven we antwoord op deze vraag.

We gaan o.a. in op crisisplaatsingen en de zeswekenregel, vervoer naar onderwijszorgarrangementen en relevante jurisprudentie.

Doelgroep

(beleids)medewerkers leerlingenvervoer, (beleids)medewerkers Jeugd, Leden Wijk- of jeugdteam, CJG medewerkers en leerplichtambtenaren

Programma
Inleiding
 • Wettelijk kader leerlingenvervoer
 • Wettelijk kader vervoer o.b.v. Jeugdwet
 • Financiële stromen jeugdwet en leerlingenvervoer.
Jeugdwet- of leerlingenvervoer?
 • Hoe beoordeel je de aanvraag
 • Crisisplaatsing en de zeswekenregel
 • Onderwijszorgarrangement of Instellingen voor onderwijs en jeugdhulp, hoe te beoordelen?
 • Jurisprudentie
 • Praktijksituaties en inbreng casussen.
Zorgvuldige besluitvorming over aanvragen
 • Eisen op basis van de jurisprudentie
 • Verschillende juridische procedures.
Jeugdwet- en leerlingenvervoer
 • Combineren van vervoersstromen
 • Combineren van besluitvorming
 • 1 gezin, 1 plan?
 • Noodzakelijke beleidsregels.
Werkwijze
We werken praktijkgericht en interactief. Aan de hand van verschillende casussen kunnen we de opgedane kennis over regelgeving en rechtspraak direct toepassen in de praktijk.
Resultaat
Je weet wanneer vervoer onder de jeugdwet of onder leerlingenvervoer valt.
Je kunt dit in de praktijk uitwerken.
Cursus
Docent
Jeroen Peters
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83
Wachtlijst