Jeugdwet - actualiteiten en verdieping
Opleiding Gemeenten
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
06-12-2022
1 dag
Utrecht
Andere data en locaties
Cursus omtrent de Jeugdwet. Tijdens deze cursus ontvang je praktische tips en adviezen. Deze cursus wordt hoog beoordeeld!
circles

Een groeiende stroom jurisprudentie laat zien wat wel en niet onder de Jeugdwet valt en waaraan zorgvuldige besluitvorming moet voldoen. Ook op landelijk niveau blijft de Jeugdwet in de belangstelling met de plannen van het kabinet. Tijdens de cursus Jeugdwet - actualiteiten en verdieping ontvang je praktische tips en adviezen waarmee je tot de juiste besluiten kunt komen. Deze cursus wordt hoog beoordeeld door deelnemers!

circles
Doelgroep
 • Gemeentelijke (beleids)medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de Jeugdwet
 • Leden van jeugd- en wijkteams die betrokken zijn bij (de voorbereiding van) toekenningen op basis van de Jeugdwet.

 

Programma
Actualiteiten:
 • Landelijke ontwikkelingen
 • Het nieuwe woonplaatsbeginsel
Lessen uit de jurisprudentie:
 • Analyse van de verschillende uitspraken van de Centrale Raad van Beroep
 • Lessen uit de jurisprudentie van andere rechters
 • Zorgvuldigheidseisen bij besluitvorming
 • PGB, wanneer wel wanneer niet? Hoogte van een PGB?
 • (Boven)gebruikelijke hulp/zorg
 • De rol van het inkomen bij het bepalen van de “gebruikelijke” hulp
Grenzen van de Jeugdwet:
 • Tot waar gaat de verplichting op basis van de Jeugdwet?
 • Jeugdwet - (passend)onderwijs
 • Jeugdwet - Wlz
 • De nieuwe afbakening Jeugdwet - Zvw
 • Grens 18-/18+ en overgang naar Wmo en andere wetten
Resultaat
check
Na deze cursus weet jij hoe te handelen conform de jurisprudentie en ben je op de hoogte van actuele ontwikkelingen.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina
circles

Deze cursus is geaccrediteerd door SKJ. Deelname aan deze cursus levert 6.50 PE-punten op.