Leidt op
Adviseert
INSPIREERT
Coachprofiel

 

Naam 

Clementine van den Berg
 


 
Mijn motto is:

 
Werken aan (het eigen) leiderschap. Ken je eigen patronen en waarden.

 

 

Ik kan iets voor je (jullie) betekenen als:

  •  Als individuele leidinggevenden of professionals in hun werk vastlopen op hun samenwerking en communicatie.
  • Als individuele leidinggevenden of professionals greep willen krijgen op hun (belemmerende) patronen.
  • Loopbaanvraagstukken
  • Conflicten
  • Bij voorkeur individuele coaching

 


We gaan aan de slag volgens:

 
In mijn coachtrajecten staat het eigen leiderschap centraal. Het veronderstelt niet alleen bewustzijn van de eigen patronen en kwaliteiten, maar ook een stevig innerlijk kompas, gebaseerd op de eigen kernwaarden en de juiste overtuigingen. Een nadere analyse van de basiswaarden, persoonlijke drijfveren en voorkeurstijl van werken is onderdeel van mijn trajecten.

 

Aan de hand van de uitkomsten van een Real Drives Test, de ervaringen uit de praktijk en met behulp van inzichten uit o.a. de transactionele analyse worden de aanwezige werk- en communicatiepatronen inzichtelijk gemaakt. Greep op de eigen patronen, een goed contact met de eigen kernwaarden en een sterk gevoel over de wijze waarop coachee zijn/haar bijdrage wil leveren aan de organisatie zijn van groot belang. Het traject dat ik aanbied levert de veiligheid, vertrouwelijkheid en de uitdaging waarbinnen aan deze patronen kan worden gewerkt.

 

 
In het verleden heb ik:

 

  •  Zelf leiding gegeven (aan afdelingen HRM van grote organisaties).
  • Een professionele opleiding gevolgd als basis voor mijn coachpraktijk.
  • Sinds 2002 veel leidinggevende en professionals gecoacht binnen organisaties als Politie, gezondheidszorg, TNO, ministeries, ABD etc.
  • Sinds 2006 doe ik dat vanuit mijn eigen praktijk: CvdB-advies.
Kan ik iets voor je betekenen?