Leidt op
Adviseert
INSPIREERT
Wij helpen als procesbegeleider bij specifieke agressievraagstukken binnen jouw gemeente

Heb je in jouw gemeente:

  • last van agressieve jeugd in het zwembad, sportpark of hangplekken?
  • psychiatrische opvang of opvang voor dak- en thuislozen?
  • situaties van maatschappelijk onrust of PGA problematiek?
  • of ..............?

 

… dan is er vaak meer nodig dan een helder agressieprotocol en training van de mensen in de front. Deze complexe vraagstukken vragen om intensieve samenwerking tussen alle betrokken partijen.

 

Rondom het zwembad, sportpark of hangplekken zijn dat minimaal de beheerder van de locaties, de gemeente (BOA’s) en de politie/wijkagenten maar misschien ook de buurtmoeders of de school.

 

Rondom de psychiatrische opvang of opvang voor dak- en thuislozen zijn dat minimaal de GGZ of Welzijn organisatie, de gemeente en de politie maar vaak ook de woningstichting en misschien zelfs de beheerders van de buurt-WhatsApp groep

 

Rondom situaties van maatschappelijk onrust of PGA problematiek zijn dat altijd de gemeente en de politie maar ook de woningstichting, GZZ en welzijnsorganisaties in de regio.

 

Kortom, de aanpak onveiligheid en agressie doe je samen!

 

Wij kunnen je helpen bij het inrichten en begeleiden van de multidisciplinaire en multi- organisatie aanpak die nodig is om deze problemen te beheersen.

 

Hoe kan Segment helpen?

Samen brengen we de interne en externe afdelingen en medewerkers in kaart. Met deze groep gaan we aan de slag:

 

Opstellen van een Plan van aanpak
- in kaart brengen van risico-situaties
- afstemmen van verantwoordelijkheden
- ondernemen van adequate acties in crisissituaties en op langere termijn

 

Ondersteunen regievoering
- Inbedden in beleidsafspraken
- Ontwikkelen toolbox met elkaar aanvullende instrumenten
- Creëren van betrokkenheid bestuur en management
 

Neem contact op!

Voor meer informatie of een afspraak voor een vrijblijvend gesprek kun je contact opnemen met programmacoördinator Coosje Vink. Tel. 033 - 434 50 86 of c.vink@segment.nl