BoAcademie
Created with Sketch.
Investeer in jouw toezichtorganisatie

Segment heeft een compleet opleidingsprogramma ontwikkeld, gericht op toezicht en handhaving binnen gemeentes. Het programma is gericht op alle uitvoerende, ambtelijke en bestuurlijke lagen binnen de gemeente. Allemaal op elkaar
aansluitend met aandacht voor alle invalshoeken. Van strategie en beleid, tot uitvoering en handhaving, of andersom. We zorgen samen voor optimaal gekwalificeerde, bekwame medewerkers, een goed doordachte strategie en een gedegen veiligheidsbeleid.

De voordelen van onze Academie:
  • Ketendekkend – van burgemeester tot boa
  • Fullservicetraject ontzorgt teamleiders
  • Toekomstbestendig – permanente her- en bijscholing op niveau
  • Sterk team – trainers met gedegen onderwijservaring
  • Compleet programma – alle modules zijn aan elkaar gelinkt
  • Opleiding in eigen omgeving, in eigen team en in de regio
De BoAcademie biedt handvatten voor een strategisch en adequaat veiligheidsbeleid
Hans Koning | Adviseur en docent BoAcademie

De BoAcademie is een initiatief van: