Onze docenten

Segment biedt bedrijfsonderwijs. Wij stellen hoge eisen aan onze docenten en trainers; het zijn allen zeer ervaren praktijkmensen. Dit vinden we belangrijk omdat ze diverse situaties herkennen en zich maximaal kunnen inleven in jouw situatie. Dat betekent dat wij niet alleen de NVVB eindtermen als uitgangspunt nemen, maar de programma’s van de modules verrijken met ervaringen en situaties uit de gemeentelijke praktijk.

 

De transfer van kennis naar de praktijk start hiermee al tijdens de bijeenkomst en door het inzetten van praktijkdeskundigen, wordt de werkpraktijk optimaal betrokken in de kennisoverdracht.

 

Een vakkundige docent, didactisch goed onderlegd met liefde voor het vakgebied maakt in onze ogen het verschil! Benieuwd wie dat dan kunnen zijn? Hieronder stellen we een aantal  docenten van onze mbo-modules kort aan je voor. 

Tonny Kastelein

Tonny Kastelein heeft begin 2003 de overstap gemaakt van beslismedewerker verblijfsvergunningen bij de vreemdelingenpolitie Rotterdam-Rijnmond naar afdeling burgerzaken bij de gemeente Ridderkerk, later BAR-organisatie. Ze was op slag verliefd op het vak. Al ruim 16 jaar is zij een zeer gewaardeerde trainer bij Segment en de liefde die ze voelt voor haar vak, merkt iedereen die les van haar krijgt.

 

De Mbo modules Afstamming, Naamrecht en nationaliteit behoren tot de favorieten van Tonny en deze geeft ze dan ook meerdere keren per jaar voor Segment. Tonny over de modules: ‘Kwaliteit van de BRP begint bij een juiste geboorteakte. Ieder kind heeft recht op een geboorteakte waarin de juiste ouders en naam worden vermeld. Mede hierom zijn de modules Afstamming, Nationaliteit en Naamrecht onlosmakelijk met elkaar verbonden en adviseer ik om deze drie in ieder opleidingstraject temee te nemen.’  

Rien Luijkx

Rien Luijkx is rond 2005 begonnen met het lesgeven aan medewerkers van de afdeling Burgerzaken en sinds 2014 doet hij dit ook voor Segment. Zelf is hij 40 jaar in dienst geweest van de gemeente Veldhoven en heeft in die 40 jaar vrijwel iedere functie bekleed. Rien zijn specialisaties zijn reisdocumenten, rijbewijzen en verkiezingen. Hij geeft in verband met de mbo 4 modules dan ook de module Nederlandse reisdocumenten en Rijbewijzen.

 

‘Veel medewerkers kennen het trucje wel, maar waarom een handeling noodzakelijk is en waar je de regelgeving kunt vinden; die kennis ontbreekt vaak. Na het volgen van deze modules voel je je zekerder in je werk. Wat je rol ook is binnen het (aanvraag)proces, of je nu in de frontoffice of in de backoffice taken hebt, deze modules zorgen er voor dat je de benodigde kennis hebt om elke rol op een correcte manier uit te kunnen voeren’, Aldus Rien.

Nancy Schoof

Nancy Schoof is 17 jaar werkzaam geweest bij de gemeente Capelle aan den IJssel als jurist met als aandachtsgebied Publiekszaken/burgerzaken en zij is sinds 2019 senior kwaliteitsadviseur burgerzaken bij de gemeente Nissewaard. Daarnaast is Nancy al sinds 2011 werkzaam als trainer bij Segment. Ze ziet de uitdaging vooral in het maken van de vertaalslag van wet naar praktijk. Wet- en regelgeving is niet altijd even toegankelijk maar wel noodzakelijk voor de goede uitvoering van het werk. Wat staat er, wat wordt er bedoeld en hoe pas ik dat toe in de praktijk zijn vragen die in elke training aan de orde komen.

 

Nancy verzorgt binnen de Mbo modules de module AWB en de module Gegevensverstrekking en privacybescherming. Over de module Gegevensverstrekking vertelt zij het volgende: ‘Deze module is voor alle medewerkers op de afdeling Burgerzaken relevant. Burgerzaken heeft de verplichting zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van haar inwoners. Dat betekent dat we er voor zorgen dat elke verstrekking van persoonsgegevens van onze inwoners gebaseerd is op de juiste overwegingen. Een goede basis van parate kennis is daarvoor noodzakelijk.’