Het nieuwe diplomastelsel

De NVVB is momenteel hard bezig met een verbeterslag op zowel de Mbo als de Hbo modules. Na een zorgvuldig en intensief proces is een opzet voor nieuwe diplomalijnen tot stand gekomen. Benieuwd hoe de nieuwe structuur van het diplomastelsel eruit komt te zien? Klik hier. Het streven is om de nieuwe structuur per 1 januari 2021 te kunnen aanbieden.

 

Wat betekent dit voor jou?
Met de ingang van het herziende diplomastelsel Burgerzaken kan worden overgestapt naar de nieuwe (herziene) modules. Dat betekent dat je nu gewoon nog kan starten met het behalen van één van de drie diploma’s. Behaal je dit jaar nog modules uit het bestaande diplomastelsel, dan kan je die gewoon meenemen naar het nieuwe stelsel en daarmee ook een diploma behalen volgens bovengenoemde structuur.

 

Kijk voor meer informatie op de website van de NVVB. 

Ons advies

Binnen de huidige structuur kun je drie diploma’s behalen, namelijk:

 

1.    Diploma Persoonsinformatiemanagement

2.    Diploma identiteitsmanagement

3.    Diploma Burgerzaken

 

Ga je voor de eerst twee genoemde diploma’s, dan staat er vast welke modules je moet behalen. Het derde diploma is geheel naar eigen inzicht in te vullen met de verschillende modules. Los van welke modules je volgt, raden wij bij elk diplomatraject aan om rekening te houden met de volgorde waarin je de modules volgt. Niet alle modules wegen even zwaar en sommige bevatten meer basiskennis, daar waar anderen meer uit verdiepende stof bestaan. Voor je jouw opleidingstraject uitstippelt is het dus goed om even te kijken naar de volgorde waarin je de modules volgt.

 

Klik hier voor het module- en diplomaoverzicht.

 

De startersmodule


Deze module is ontwikkeld voor medewerkers die echt beginnend zijn op het vakgebied Burgerzaken. Wanneer je minder dan 6 maanden werkzaam bent op de afdeling Burgerzaken, dan adviseren wij eerst deze module te volgen alvorens met een diploma te starten. Tijdens deze module leer je in een notendop alles wat er bij jouw toekomstige werkzaamheden komt kijken zodat je met vertrouwen kan beginnen aan jouw nieuwe carrière.

 

De basis


Wij adviseren niet alleen om onderstaande modules mee te nemen in iedere diplomatraject, maar ook om deze in te plannen aan het begin van jouw traject. Simpelweg omdat je met deze modules een stevige basis legt voor andere, meer specialistische en verdiepende modules.

 

Systematiek gegevensverwerking (M4)


Ons advies is om ieder diplomatraject te starten met de module Systematiek gegevensverwerking. In deze module leer je alles over de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) en de Burgerlijke Stand (BS): de persoonsregistraties van de afdeling Burgerzaken. Je leert hoe een Persoonslijst (PL) is opgebouwd en hoe je deze moet lezen. Essentiele kennis om handelingen die in andere modules aan bod komen zoals bijvoorbeeld de aanvraag van een rijbewijs of het doorgeven van een verhuizing, goed te kunnen registeren.  

 

Gegevensverstrekking en privacybescherming (M11)


Naast de systematiek van gegevensverstrekking uit de BRP en BS, gaat deze module verder over protocolleren en de rechten van de burger op dit deel van het vakgebied, zoals verstrekkingsbeperking en inzagerecht. Daarnaast komt de verstrekking van afschriften en uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand aan de orde. Basiskennis voor iedere medewerker op de afdeling Burgerzaken.

 

Nederlandse Reisdocumenten (M2) en Rijbewijzen (M3)


Iedere medewerker op Burgerzaken krijgt regelmatig te maken met de aanvragen en afgifte van rijbewijzen en reisdocumenten, zeker als front-office medewerker. Er zit echter nogal wat wet- en regelgeving vast aan deze documenten en natuurlijk praktische zaken zoals de verwerkingen van aanvragen en de afgifte. Wij raden aan deze modules vroeg in jouw diplomatraject mee te nemen vanwege de veel voorkomendheid van de werkzaamheden.

 

Awb (M13)


De Algemene wet bestuursrecht bevat de algemene regels voor de verhouding tussen overheid en de individuele burger. Kennis van de Awb is essentieel wanneer je werkt binnen de overheid want werkzaamheden dienen altijd in overeenstemming met de Awb te worden uitgevoerd. In deze module leer je bestuursrechtelijk denken en is in onze optiek dus van grote toegevoegde waarde in iedere diplomatraject. 

En verder
Tips
En verder

Naast bovenstaande basis is het belangrijk om te kijken welke werkzaamheden jij in de frontoffice of backoffice in je takenpakket krijgt. Iedere gemeente belegt haar taken anders en welke kennis jij nodig hebt om je werkzaamheden zorgvuldig uit te voeren kan voor iedereen verschillen.

 

Hulp nodig met het maken van een opleidingsplan? Onze adviseurs helpen je graag geheel vrijblijvend met het maken van een individueel en op maat gemaakt opleidingsplan. Zo haal jij zo efficiënt mogelijk jouw diploma en heb je precies de juiste kennis in huis om jouw werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. En neem je minimaal 4 modules bij ons af? Dan ontvang je een mooie korting!

 

Wil je graag dat één van onze adviseurs contact met jou op neemt? Vul het formulier in en wij zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen.

 

Tips

De modules Afstamming, Naamrecht en Nationaliteit zijn nauw met elkaar verbonden en wij adviseren deze drie modules altijd tezamen in een diplomatraject op te nemen. Naamrecht bijvoorbeeld is een essentiële module als jij in jouw werkzaamheden geboorteaktes gaat opmaken. Maar om dit juist te doen is kennis van het afstammingsrecht en het nationaliteitsrecht noodzakelijk. Met deze drie modules tezamen verkrijg je het complete plaatje.

 

De module Identiteit & identiteitsdocumenten is een module die alleen de NVVB kan verzorgen. Desalniettemin een belangrijke module wanneer jij in je functie veel bezig gaat houden met het proces rondom rijbewijzen en reisdocumenten.