Ons advies m.b.t. de diplomalijn

Starten of net gestart?


Start je nu of ben je net gestart met het behalen van één van de diploma’s, dan adviseren wij om een diploma te behalen binnen het nieuwe stelsel. Een diploma binnen het nieuwe stelsel is namelijk NLQF gecertificeerd. NLQF maakt opleidingen vergelijkbaar en zorgt zo voor zekerheid. Werknemers kunnen makkelijker aantonen op welk niveau zij functioneren en dat bevordert de mobiliteit van mensen.

 

Ik ben al een tijdje bezig


Al een tijdje bezig met het behalen van een diploma? Gelukkig zijn behaalde modulecertificaten binnen het huidige 'oude' diplomastelsel ook geldig binnen het herziene Diplomastelsel Burgerzaken van 2021. Het is dus mogelijk om met de huidige 'oude' certificaten een diploma te behalen van een diplomalijn binnen het herziene diplomastelsel Burgerzaken, ook als een module inmiddels is geactualiseerd/aangepast. Ook blijft het mogelijk om met de modulecertificaten uit het herziene Diplomastelsel Burgerzaken de ‘oude’ diploma’s te behalen.

 

De basis voor zowel het huidige Diplomastelsel als het Herziene Diplomastelsel is dat:

  • Alle behaalde certificaten van modules drie jaar geldig blijven gerekend vanaf de datum dat het examen is behaald. Na drie jaar moet in een module opnieuw examen worden gedaan om het certificaat opnieuw met drie jaar te verlengen. Dit heeft te maken met de actualiteit van de inhoud van de examens.
  • Alle behaalde diploma’s altijd geldig blijven. Een eenmaal behaald diploma verloopt dus niet. Het diploma toont aan dat een medewerker Burgerzaken op enig moment alle modules heeft behaald die tot dat diploma behoren. Het is een functionele kwalificatie. Het diploma zegt niets over de actualiteit van de kennis en kunde. Daarvoor dient de drie-jaarstermijn van de onderliggende certificaten.

 

 

Vrijstellingen en overgang

 

Huidige modules op mbo 4 - werk- en denkniveau Herziene modules op NLQF 4 -niveau
Startersmodule Startersmodule
M1a Identiteit & identiteitsdocumenten I B1a ID- en ID-documenten 1
M1b Brondocumenten B1b Brondocumenten

M2 Nederlandse reisdocumenten
M3 Rijbewijzen

B2 Reisdocumenten en rijbewijzen
M4 Systematiek gegevensverwerking B3 Systematiek van gegevensverwerking

M5 Afstamming
M6 Naamrecht
M7 Huwelijk & geregistreerd partnerschap
M10 Overlijden

B4a Nederlandse rechtsfeiten in de burgerlijke stand - 1 (M5+M6)
B4b Nederlandse rechtsfeiten in de burgerlijke stand - 2 (M7+M10)
B5 Nederlandse rechtsfeiten in de BRP (M5+M6+M7+M10)
M8 Nationaliteit B6 Nederlands nationaliteitsrecht
M9 Migratie B7 Migratie
M11 Gegevensverstrekking & privacybescherming B8 Gegevensverstrekking en privacy
M13 Awb B9 Awb
M14 Adresonderzoek & adreskwaliteit I B10 Adresonderzoek en adreskwalititeit 1
  B11 Buitenlandse rechtsfeiten in de BRP*

 

Rijbewijzen en Nederlandse reisdocumenten


Heb je in het oude diplomastelsel zowel M2 Nederlandse reisdocumenten als M3 Rijbewijzen succesvol afgerond, dan levert dit in het herziene diplomastelsel een vrijstelling op voor B2 Reisdocumenten en rijbewijzen. Let op: heb je één van beide behaald in het ‘oude’ diplomastelsel dan levert dit geen vrijstelling op! Wij adviseren dus om beide nog in de oude structuur te behalen of te wachten tot 1 september en dan de herziene module te volgen.

Behaalde module Vrijstelling voor

M2: Nederlandse reisdocumenten en
M3: Rijbewijzen
beide behaald

B2: Reisdocumenten en Rijbewijzen

Is één van de modules M2 of M3 behaald dan levert dat geen vrijstelling op voor de herziene module B2

 

Burgerlijke stand modules


Zoals onderstaande tabel weergeeft, gaan de huidige Burgerlijke Stand modules veranderen. Houd hier alvast rekening mee. Alleen wanneer je M5 Afstamming, M6 naamrecht, M7 Huwelijk en M10 Overlijden succesvol hebt afgerond, verkrijg je vrijstelling voor B4a, B4b en B5 in het nieuwe diplomastelsel.

Behaalde module Vrijstelling voor

M5: Afstamming en
M6: Naamrecht
beide behaald

B4a: Nederlandse rechtsfeiten in de burgerlijke stand – 1

Maar geen vrijstelling voor B4b: Nederlandse rechtsfeiten in de burgerlijke stand - 2 en geen vrijstelling voor B5: Nederlandse rechtsfeiten in de BRP

M7: Huwelijk & geregistreerd partnerschap en
M10: Overlijden
beide behaald

B4b: Nederlandse rechtsfeiten in de burgerlijke stand – 2

Maar geen vrijstelling voor B4a: Nederlandse rechtsfeiten in de burgerlijke stand - 1 en geen vrijstelling voor B5: Nederlandse rechtsfeiten in de BRP

M5: Afstamming en
M6: Naamrecht en
M7: Huwelijk & geregistreerd partnerschap en M10: Overlijden
alle vier behaald

B4a: Nederlandse rechtsfeiten in de burgerlijke stand – 1 en
B4b: Nederlandse rechtsfeiten in de burgerlijke stand – 2 en
B5: Nederlandse rechtsfeiten in de BRP

 

 

Persoonlijk advies

Weet je niet precies wat de ingang van het nieuwe Diplomastelsel inhoudt voor jouw opleidingstraject? Of wil je starten, maar wil je graag eerst even met iemand sparren? Een op maat gemaakt opleidingsplan nodig of meer informatie over de planning? Neem contact op met onze opleidingsadviseurs via segment@segment.nl of bel met 033- 434 50 80.