Leidt op
Adviseert
INSPIREERT
Grip op belangen in het fysieke domein

Juist in het fysieke domein spelen complexe processen. Er is meestal sprake van veel verschillende stakeholders met elk hun eigen belangen. Bijvoorbeeld daadkrachtige bestuurders, ongeduldige ondernemers, ongeruste omwonenden. Hun belangen bijten elkaar vaak. De media gaan zich ermee bemoeien. Kortom: er is sprake van grillige dynamiek.

 

De ontwikkelingen rondom de nieuwe Omgevingswet dragen hier nog eens een extra steentje aan bij. Die wet vraagt om multidisciplinair denken en handelen, participatie, stroomlijnen van belangen van overheden, burgers en ondernemers.

 

Ga er maar aanstaan.

 

Op deze uitdagingen gaan we in Grip op Belangen in. We verkennen in zes modules strategische en tactische aspecten bij complexe processen. Wie zijn de stakeholders, welke belangen spelen er? Welke rol heeft de gemeente of de Omgevingsdienst? Wat wil je bereiken en hoe kom je daar? Het is belangrijk dat inzichtelijk te hebben om vervolgens te kijken naar de vraag hoe jij zelf vanuit jouw taak of rol het proces beïnvloedt. Door wie en wat laat jij je dan leiden, wat vraagt dit van je, je collega’s en stakeholders?

 

Hoe krijg jij grip op dat proces?

 

 

Deze leergang focust op het ontwikkelen van persoonlijke skills maar heeft ook oog voor processen in teams en inzet van instrumenten rondom het proces van belangen. Omdat deze processen niet alleen jou persoonlijk maar ook jouw team of jouw afdeling aangaan, is dit leerwerktraject zeer geschikt om uit te voeren samen met (een aantal) partners die vanuit een andere rol/functie in dezelfde processen betrokken is.

 

Alleen ga je sneller, samen kom je verder.

 

Wil je meer weten over het programma? Klik hier

 

Wil je een voorstel voor maatwerk? Neem contact op met Coosje Vink op 033 – 434 50 86 of c.vink@segment.nl om je wensen te bespreken. We helpen je graag!