Leidt op
Adviseert
INSPIREERT
Eerste uitspraak over arbeidsovereenkomst na invoering van de Wnra

Sinds kort is de eerste (gepubliceerde) en door een kantonrechter beoordeelde ambtenarenzaak na invoering de Wnra daar. De uitspraak gaat over ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een hoogleraar. Deze zou niet integer gehandeld hebben. 

 

Deze uitspraak bevestigt het beeld dat de Wnra Academie in de cursussen over integer handelen door ambtenaren als meest waarschijnlijke lijn van de komende jurisprudentie ziet. Deze lijn houdt in dat de eigen verantwoordelijkheid van de ambtenaar ook na de Wnra centraal zal blijven staan als toetsingsmaatstaf voor rechters bij integriteitskwesties. Dit is wezenlijk anders is dan in de marktsector waar het zogenaamde ‘reglemententuchtrecht’ geldt. Dat laatste betekent dat voor een werknemer in de marktsector eigenlijk pas echt iets verboden is als het in een reglement als verboden is gekwalificeerd door de werkgever. 

 

Een tweede te onderscheiden gezichtspunt daarbij is dat het ‘ontslag op staande voet’ in de publieke sector in elk geval de eerstkomende tijd nog niet vaak zal worden gebruikt, maar – zoals in bovenstaande kwestie van de hoogleraar – er vermoedelijk door overheidswerkgevers vaker de ‘procedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens wangedrag’ gevolgd zal worden. In die gevallen zal naar alle waarschijnlijkheid bepleit worden geen transitievergoeding toe te kennen wegens ‘ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer’. Beide aspecten waren in deze uitspraak aan de orde.

 

Lees ook het artikel van Ed van Meer over dit onderwerp in Binnenlands Bestuur.