Leidt op
Adviseert
INSPIREERT
Een kijkje in ons Agressiehuis

Lees de media. Overal lijkt steeds meer agressie voor te komen. Vervelende discussies, bekvechten, korte lontjes, huisbezoeken met een risico, pandverbod, alarmknop, bijstandsteams.

 

Handen af van onze ‘functionarissen met een publieke taak’ haakt aan op een breed levend rechtvaardigheidsgevoel. Maar wie iets wil doen tegen agressie moet verder gaan dan aansluiten bij gevoelens van verontwaardiging of rechtvaardigheid. Die moet scherp kijken hoe het precies zit en interventies organiseren die agressie voorkomen en conflicten de-escaleren.

 

Het Agressiehuis biedt een scala aan (online) trainingen om conflicten, agressie en geweld binnen de publieke sector zoveel mogelijk te voorkomen. 

Een leerzame en effectieve training, mijn team kreeg handvatten die direct inzetbaar zijn in de praktijk.
Opdrachtgever | HR-adviseur
Trainer Hans Koning
Trainer Rob van Meurs
Trainer Hans Koning

Hans Koning studeerde Bewegingswetenschappen en Psychologie, werkte in de zorg, bij de overheid en bij verschillende adviesbureaus als trainer en interim-manager. Hij is lid van de Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs (OOA) en van Het Teamrol Gilde. Specialiteit: Veiligheid, Professioneel gedrag en integriteit en teamontwikkeling.

Trainer Rob van Meurs

Rob van Meurs (Bewegingswetenschappen, Psychologie) werkt vanaf 1987 bij de overheid en verschillende adviesbureaus. Hij is lid van de Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs (OOA) en een dag per week als docent verbonden aan de UvA (economie en bedrijfskunde) waar hij in 2012 werd uitgeroepen als beste universitaire docent binnen de AEMAS. Specialiteit: Conflicthantering, adviseren/beïnvloeden en teamsamenwerking.

Wat bieden wij?

                         

1.    Wij verzorgen trainingen ‘omgaan met agressie’ voor medewerkers in verschillende functies     > klik hier
2.    Wij actualiseren jullie agressieprotocol op basis van de laatste inzichten, best practices en lokale wensen     > klik hier
3.    Wij helpen jou als procesbegeleider bij specifieke agressievraagstukken binnen jouw gemeente   > klik hier
4.    Wij ondersteunen leidinggevenden in hun rollen met betrekking tot agressie en geweld             > klik hier
5.    Wij bieden online trainingen omgaan met (telefonische) agressie.              > klik hier

 

 

 

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek kun je contact opnemen met programmacoördinator Coosje Vink op 033- 434 50 86 of mail naar c.vink@segment.nl.