Leidt op
Adviseert
INSPIREERT
Veelgestelde vragen over de WNRA

Veelgestelde vragen rondom de nieuwe Wnra. Klik op de vraag voor het antwoord. 

 

 

1. Moet een overheidswerkgever per 1 januari 2020 alle zittende medewerkers individueel een arbeidsovereenkomst aanbieden of juist niet? 

 

2. Is het nodig dat de overheidswerkgever nu al iets organiseert als hij na de Wnra niet verrast wil worden door het ‘tussentijds opzegverbod’ bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten?

 

3. Wat betekent de Wnra voor flexibele arbeidsrelaties binnen de overheid?  

 

4. Disciplinaire straffen; passen die nu juist wel of niet in het nieuwe ambtenarenrecht?

 

5. Wat wordt jouw advies aan een gemeente die een geheel eigen cao wil?

 

6. Wordt het na de Wnra gemakkelijker of juist moeilijker om een ambtenaar ontslag te verlenen?

 

7. Is de ambtenaar na de Wnra nog voldoende juridisch beschermd tegen politieke willekeur?

 

8. Welke ontslagvergoedingen gaan er in het nieuwe ambtenarenrecht precies gelden?

 

9. Na de Wnra blijven de specifieke ambtelijke integriteitsregels onverkort van kracht. Maar … hoe worden die dan getoetst?

 

10. Wat betekent het in de HR-praktijk van de overheid dat na de Wnra ‘het besluit’ vervalt?

 

11. Blijven de ‘algemene beginselen van behoorlijk bestuur’ (abbb) onverkort van kracht in het nieuwe ambtenarenrecht?

 

12. Dien je je er op voor te bereiden dat na de Wnra geheel andere juridische procedures van   kracht worden?  

 

13. Denk je dat de rol van de OR als gevolg van de Wnra verandert?

 

14. Hoe kan ik als vakbondsvertegenwoordiger mijn leden het beste over de Wnra adviseren?

 

15. Lopen overheidswerkgevers en ambtenaren na de Wnra andere procesrisico’s als zij zich tot de rechter wenden met een arbeidsgeschil?  

 

16. Denk je dat ook het ontslagrecht in het openbaar onderwijs ingrijpend verandert als gevolg van de Wnra?  

 

17. Blijft de jurisprudentie van de CRvB van toepassing op ambtenaren die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst?

 

18. Mag een werknemer thuisblijven vanwege corona-risico op het werk?

 

Bovenstaande vragen worden in onze modulen besproken. Ben je nieuwsgierig naar de antwoorden? Schrijf je dan snel in voor een van de modulen van de WNRA Academie