Leidt op
Adviseert
INSPIREERT
Juridische artikelen
Bijzondere posities van de ZBO's
Bijzondere posities van de ZBO's

Met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren zullen enkele zelfstandige bestuursorganen overheidswerkgever worden in de zin van de Ambtenarenwet 2017 en dat betekent dat dit personeel de huidige status van werknemer verliest en ambtenaar wordt (!).

Dit geldt voor de publiekrechtelijk zbo, die nu veelal deel uitmaakt van de rechtspersoon Staat. Deze zbo wordt overheidswerkgever in de zin van de nieuwe Ambtenarenwet 2017.

Daarnaast zijn er ook nog privaatrechtelijke zbo’s, die bijvoorbeeld de stichting als rechtspersoonlijkheid hebben. Ook een privaatrechtelijke zbo, die als kerntaak heeft het uitoefenen van openbaar gezag, wordt een overheidswerkgever in de zin van de Ambtenarenwet 2017.

 

Voor een overzicht van de ZBO’s klik hier.

Voor de vraag of de Wnra op u van toepassing is zie hier

 

Artikelen/ informatie over de WNRA
Algemene artikelen
Artikelen/ informatie over de WNRA
  • Antwoorden op veel gestelde vragen vind je via deze link.
  • In de cao gemeenten, zoals die vanaf 1 januari 2020 gaat gelden, is de verplichting opgenomen voor bepaalde geschillen een aparte geschillencommissie in te richten. Meer informatie.

 

Algemene artikelen

Een algemene introductie vind je in de eerste 12 bladzijden van dit boek over het algemene verbintenissenrecht. 

Diepgravende academische artikelen en websites
Diepgravende academische artikelen en websites
  • Als je alles wilt weten over het ontslag op staande voet is hier het proefschrift van S. Sagel.
  • De liefhebber van de totstandkoming van de parlementaire geschiedenis van de  WWZ en de WAB kan terecht bij de pagina over “het nieuwe ontslagrecht” van de collega’s van Stibbe.