Nieuwe Diplomastelsel Burgerzaken

Met de ingang van het nieuwe diplomastelsel Burgerzaken kan worden overgestapt naar de nieuwe (herziene) modules en diplomalijnen. Behaal je dit jaar nog modules uit het bestaande diplomastelsel, dan kan je die gewoon meenemen naar het nieuwe stelsel en daarmee ook een diploma behalen volgens de nieuwe structuur. Wel is het slim om alvast na te denken over welk diploma je wil behalen binnen de nieuwe diplomalijnen.

 

De nieuwe structuur heeft 4 diploma mogelijkheden. Let op! Diplomalijn 1, de basiskennis Burgerzaken, is verplicht in iedere diplomalijn. Die modules zullen dus altijd gevolgd moeten worden, welk diploma je ook wilt behalen. De volgorde waarin je de modules volgt staat niet vast.

De overgang
Begin met de basis
De overgang

Heb je de modules uit bijvoorbeeld de herziene diplomalijn Basiskennis Burgerzaken al in het huidige Diplomastelsel behaald én zijn die certificaten nog geldig (geldigheidsduur van 3 jaar), dan kun je bij de NVVB het Diploma Basiskennis Burgerzaken aanvragen. Dat geldt voor alle herziene Diplomalijnen waarvoor je de modules in het huidige Diplomastelsel al hebt behaald én die nog niet verlopen zijn. Dit geldt ook voor los behaalde modules die nog geldig zijn en waarvoor je dus in het herziene Diplomastelsel vrijstelling wenst te krijgen. Let op dat je de driejaarstermijn in de gaten houdt. Een diploma voor de diplomalijn kan alleen worden afgegeven als voor geen enkele module de driejaarstermijn niet is overschreden.

Begin met de basis

Ongeacht welk diploma je uiteindelijk wil behalen, de basiskennis Burgerzaken en de bijbehorende modules zijn verplicht in iedere diplomalijn. Je behaalt altijd een diploma Basiskennis Burgerzaken voordat je door kunt met diploma 2,3 of 4.

 

Daarnaast maakt Segment de planning van de modules ook dusdanig dat je, wanneer je start met modules uit de diplomalijn Basiskennis Burgerzaken, je makkelijk kunt doorstromen naar één van de andere drie diplomalijnen.