Uitvoering bestuursdwang

Prijs: € 555,00
(Inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch. Excl. omzetbelasting)

Overzicht

Inleiding

Bestuursdwang is nog steeds een actueel en effectief handhavingsinstrument. Voorbeelden uit de recente jurisprudentie waarbij bestuursdwang is toegepast zijn onder meer de verwijdering van fietsen, het kweken van hennep in woningen en de verwijdering van voertuigwrakken. Andere handhavingsinstrumenten, zoals de dwangsom of de bestuurlijke boete, blijken in dit soort gevallen vaak niet het gewenste resultaat te hebben.

Doelgroep

Medewerkers bij de gemeente die belast zijn met het toezicht op en de handhaving van wettelijke voorschriften, zoals toezichthouders, opsporingsambtenaren, juristen en juridisch/administratief medewerkers.

Resultaat

De cursus ‘Uitvoering bestuursdwang’ heeft tot doel de kennis van de deelnemers op het gebied van de feitelijke uitvoering bestuursdwang weer geheel up-to-date te brengen en hen de vaardigheden te leren om bestuursdwang daadwerkelijk uit te voeren.

Na de cursus zijn de deelnemers in staat om:

 1. te beargumenteren in welke situaties bestuursdwang het meest geëigende handhavingsinstrument is
 2. een beschikking op te stellen inzake de last onder bestuursdwang
 3. deze beschikking op juridisch correcte, efficiënte en effectieve wijze uit te voeren
 4. zelfstandig een stappenplan op te stellen voor de uitvoering van bestuursdwang
 5. juridisch correcte brieven te verzenden aan de overtreder in de verschillende stadia van het uitvoeringsproces.

Studieprogramma

Programma

Ochtend:
De plaats van bestuursdwang in het palet van handhavingsinstrumenten

 1. waarom kiezen voor bestuursdwang?
 2. grenzen aan bestuursdwang
 3. bevoegdheid tot toepassen van last onder bestuursdwang.

De bestuursdwangbeschikking
 1. specifieke vormen van bestuursdwang, preventieve bestuursdwang, spoedbestuursdwang
 2. het voorbereiden en maken van een beschikking
 3. bekendmaking en mededeling van de beschikking.

Middag:
De feitelijke uitvoering van bestuursdwang
 1. inspectie, toegang, verzegelen, meevoeren en bewaren goederen
 2. het maken van brieven aan de overtreder
 3. verhaal en invordering van kosten bij bestuursdwang (4e tranche Awb)
 4. het maken van een stappenplan.

Andere opzet voor deze cursus?
Geïnteresseerd in deze cursus, maar wilt u een andere opzet of inhoud? Neem contact met ons op.