Opleiding BRP-Specialist

Prijs: € 2.475,00
(Inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch. Excl. omzetbelasting)

Overzicht

Inleiding

De 'Opleiding BRP-Specialist' stelt medewerkers in staat om de specialistische BRP-werkzaamheden uit te voeren. De opleiding combineert nieuwe wet- en regelgeving (met name de Wet BRP) met de actuele uitvoeringsprocedures. Daarnaast wordt men wegwijs gemaakt in het gemoderniseerde BRP-stelsel en de nieuwe BRP-gegevensset. Ook onderwerpen als de BRP-gerelateerde circulaires, kwaliteitscontroles en de nieuwe zelfevaluatie komen uitvoerig aan bod. Met alle recente en toekomstige ontwikkelingen is het noodzaak de BRP door en door te kennen. Deze opleiding stelt u hiertoe in staat.

Doelgroep

Medewerkers van de afdeling Burgerzaken/Publiekszaken die verantwoordelijk zijn (of worden) voor:

 1. de behandeling van (complexe) mutatieverwerkingen (ook aan de balie)
 2. de verstrekking van gegevens (inclusief het regelen van de verstrekkingen op grond van de gemeentelijke verordening)
 3. de zelfevaluatie BRP en kwaliteitsbeheer.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij circa 2 uur eigen tijd per week investeren in deze opleiding naast de lesdagen.

Resultaat

Na afloop van de opleiding zijn de deelnemers:

 1. bekend met de bepalingen van de Wet BRP, het Besluit BRP, de Regeling BRP, de bijbehorende circulaires en de eigen verordening
 2. in staat om de regels in de praktijk toe te passen en te verdedigen
 3. in staat om zelfstandig dagelijkse en bijzondere gevallen met betrekking tot actualiserings- en correctievraagstukken op te lossen en uit te werken
 4. in staat om persoonslijsten inhoudelijk te controleren, fouten te constateren, te analyseren en (structurele) oplossingen te bedenken
 5. toegerust om te beslissen op complexe verzoeken om gegevensverstrekking
 6. voorbereid op de invoering van het gemoderniseerde BRP-stelsel en de gemoderniseerde gegevensset;
 7. voorbereid op de zelfevaluatie BRP
 8. uitgegroeid tot moderne BRP-specialisten.

Studieprogramma

Programma

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 1. bespreking Wet BRP, Besluit BRP en Regeling BRP
 2. samenhang met andere relevante wet- en regelgeving en circulaires
 3. relatie tot LO, HUP en HOP
 4. bestuurlijke boete
 5. relatie met de registratie van niet-ingezetenen in de RNI
 6. brondocumentenstelsel in de BRP
 7. verstrekkingen uit de BRP
 8. structuur huidige persoonslijst (GBA)
 9. structuur gemoderniseerde persoonslijst (BRP)
 10. procedurele werking huidige stelsel (GBA)
 11. procedurele werking gemoderniseerde stelsel (BRP)
 12. aanleggen en actualiseren van een complexe persoonslijst
 13. behandelen van praktijk- en kennisvragen over afwijkingen op persoonslijsten
 14. foutenanalyse van geconstateerde afwijkingen op persoonslijsten met bijbehorende oplossingen
 15. kwaliteitsbeheer en zelfevaluatie BRP.

Werkwijze

De belangrijkste artikelen uit de Wet BRP worden interactief behandeld. Allereerst worden de basisprincipes van de BRP besproken. Vanuit een raamwerk met basiswetten en internationale verdragen wordt de plaats die de BRP wet- en regelgeving daarbij inneemt, uiteengezet. Casuïstiek zorgt voor de directe vertaling van de regels naar de praktijk.

De vertaling van de wetgeving in de feitelijke uitvoering is een belangrijk aspect in de opleiding. Centraal hierbij staan de diverse procedures uit de Handleiding Uitvoeringsprocedures (HUP), de kern van opleiding. De structuur van de PL en de procedurele werking van het huidige stelsel (inschrijven, actualiseren en corrigeren van gegevens) maken hier een onderdeel van uit. Behalve de dagelijkse procedures zullen ook een aantal bijzondere gevallen (hoofdstuk 7) onder de loep worden genomen.

De deelnemers worden uitgedaagd PL-en te lezen en op fouten te controleren. Een scala aan voorkomende fouten passeert de revue. Er wordt gediscussieerd over mogelijke oplossingen.

Ook de onderwerpen Operatie BRP (modernisering GBA) en de zelfevaluatie BRP komen ruim aan bod. De deelnemers gaan op zoek naar verbeterpunten in de eigen gemeentelijke situatie en bespreken dat in groepsverband.
   
Gedurende de gehele opleiding worden relevante actualiteiten en jurisprudentie bij de behandeling betrokken.

Bijzonderheden/opmerkingen

Iedereen ontvangt een bewijs van deelname, indien alle dagen gevolgd zijn.

Andere opzet voor deze cursus?
Geïnteresseerd in deze cursus, maar wilt u een andere opzet of inhoud? Neem contact met ons op.