Omgaan met grensoverschrijdend gedrag

Prijs: € 575,00
(Inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch. Excl. omzetbelasting)

Overzicht

Inleiding

Medewerkers in publieke functies kunnen te maken krijgen met diverse vormen van agressie en ongewenst gedrag, zoals bijv. emotionele druk door middel van een verkeerd geplaatste vleiende opmerking: “u heeft toch ook kinderen?”
Werkgevers zijn volgens de Arbeidsomstandighedenwet verplicht adequaat beleid te voeren en maatregelen te nemen om agressie en geweld tegen hun medewerkers te voorkomen of in ieder geval te verminderen. Voor organisaties is het noodzakelijk medewerkers toe te rusten met voldoende vaardigheden om met dit gedrag om te kunnen gaan. Naarmate medewerkers beter kunnen inspelen op vormen van ongewenst gedrag in hun eigen werksituatie, krijgen zij een 'gevoel van veiligheid' in hun werkomgeving.

Doelgroep

Medewerkers die in hun functie regelmatig te maken hebben met allerlei vormen van pressie door burgers.

Resultaat

Na afloop van de training:

 1. is de deelnemer vertrouwd met de diverse gesprekssituaties en algemene en specifieke gesprekstechnieken om emotionele lading en pressie te kanaliseren
 2. heeft de deelnemer inzicht in de eigen wijze van communiceren en de invloed daarvan op de gesprekspartner en op de gesprekssituatie
 3. kan de deelnemer leiding over het gesprek houden (of terugkrijgen) en alsnog de noodzakelijke gegevens verkrijgen
 4. kan de deelnemer het agressieprotocol toepassen
 5. kan de deelnemer zelfzorg toepassen.

Studieprogramma

Programma

Het accent in deze training ligt op inzicht verkrijgen in de werking van pressiemechanismen en het omgaan met alle verschillende vormen van daarvan, klantgericht handelen (communicatie afstemmen), inzicht in eigen reacties en het oefenen met aangereikte gesprekstechnieken.

Tijdens de twee aaneengesloten dagdelen (waarbij in de middag wordt geoefend met een acteur) worden de volgende onderwerpen behandeld:

 1. theorie 'Model - omgaan met lastig gedrag en agressie' en toepassen
 2. oefenen met meeveren zowel als begrenzen
 3. agressieprotocol
 4. oefenen praktijksituaties
 5. actieplanning transfer naar de dagelijkse praktijk.

BIJ U IN HUIS?
Dan kunt u kiezen uit:

 1. Een basistraining
 2. Een herhalings-/verdiepingstraining
 3. Een specifieke interventietraining voor hen (mensen met een pieper) die moeten 'inspringen' in noodsituaties

Bijzonderheden/opmerkingen

Een maatwerktraject bij u in huis? Meer informatie

Andere opzet voor deze cursus?
Geïnteresseerd in deze cursus, maar wilt u een andere opzet of inhoud? Neem contact met ons op.