Leidinggeven aan professionals; maximale betrokkenheid - minimale sturing

Prijs: € 925,00
(Inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch. Excl. omzetbelasting)

Overzicht

Inleiding

Hoe stuurt u hoogopgeleide professionals aan? In deze training leert u, als ervaren leidinggevende, de ambities en kwaliteiten van deze professionals optimaal te verbinden met die van de organisatie. U leert wat u moet doen maar vooral ook wat u moet laten om deze doelgroep maximaal te laten renderen. U werkt vanuit strategische doelen en inspirerende visies aan maximale betrokkenheid met minimale sturing. U wekt het spel tot leven waarin voor hoogopgeleiden topprestaties vanzelfsprekend worden. Mooi gezegd maar hoe doet u dat met uw mensen, met al die parttimers en die thuiswerkdagen? U leert de ambities en kwaliteiten van deze professionals optimaal te verbinden met die van de organisatie.

Waarom deze training:
Professionals raken gedemotiveerd en schieten in de weerstand, van te veel aan regels en betutteling.

Doelgroep

 1. Ervaren leidinggevenden
 2. Leidinggevenden met hoog opgeleide medewerkers

Resultaat

Na afloop van deze leergang bent u in staat:

 1. professionals te betrekken bij de organisatie
 2. professionals mede eigenaar te maken van het werk in hechte samenwerking met andere professionals
 3. te herkennen waar en hoe u demotivatie kunt stoppen
 4. professionals te prikkelen om groter te spelen, ondernemender te denken en zelfstandiger te opereren
 5. gezag te ontlenen aan uw betrouwbare en inspirerende stijl van leidinggeven.

Studieprogramma

Programma

Dag 1

 1. dilemma’s in het werken met professionals
 2. de professional tegen het licht
 3. ontregelen
 4. wegnemen van demotivatie
 5. managen van verbinding en mede eigenaarschap.

Dag 2
 1. effectieve leiderschapsstijlen bij professionals
 2. grip op invloed bij professionals
 3. werken met individuele en collectieve ambities & drijfveren
 4. authentiek leidinggeven; u als bron van inspiratie
 5. verbinden van professionals onderling; het creëren van een sterk team.

Werkwijze

We maken gebruik van actionlearning. Dat is een leervorm waarbij u en uw casuïstiek centraal staat in uw leerproces. Het is tevens een vorm waarbij directe integratie ontstaat van theoretische kaders in uw praktijk. De meerwaarde ontwikkeling van de training ontstaat zodoende direct. Korte theoretische kaders helpen u vervolgens beter begrijpen waarom bepaalde zaken werken, niet lijken te werken en of aanvankelijk weerbarstig zijn.

Andere opzet voor deze cursus?
Geïnteresseerd in deze cursus, maar wilt u een andere opzet of inhoud? Neem contact met ons op.