Hoe werkt de gemeente?

Prijs: € 525,00
(Inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch. Excl. omzetbelasting)

Overzicht

Inleiding

De gemeentelijke organisatie is groot en complex en daardoor voor velen ondoorzichtig. Toch is het belangrijk dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de gebruikelijke structuur en procedures binnen de gemeente. De cursus ‘Hoe werkt de gemeente?’ biedt kennis van en inzicht in het functioneren van de gemeente als bestuurlijke en ambtelijke organisatie.

Doelgroep

 1. Alle medewerkers binnen de gemeente

 2. Deze cursus is op mbo-niveau
 3. Voor medewerkers op hbo-niveau hebben wij een afzonderlijke cursus, waarin het accent ligt op de volgende onderwerpen:

  1. werken in een politiek bestuurlijke omgeving
  2. wat is eigen aan de politiek
  3. verhouding politiek tot de burger en politiek tot de ambtenaar
  4. structuur en cultuur
  5. modellen, processen
  6. uitgangspunten t.a.v. inrichting en bedrijfsvoering
  7. cultuuraspecten
  8. juridische kaders
  9. taken en bevoegdheden
  10. positie t.o.v. andere overheden
  11. samenwerking met het bedrijfsleven/burgers
  12. kaders voor bedrijfsvoering
  13. planning en control
  14. van visie tot verantwoording.

  Deze hbo-variant verzorgen wij alleen in company.

Resultaat

U leert in deze training op een snelle en prettige manier de werkwijze van de gemeentelijke organisatie te doorgronden. Na afloop van de training:

 1. weet u wat de plaats van de gemeente is in het Nederlandse staatsbestel en kunt u de verhoudingen aangeven tussen rijk, provincie, regio en gemeente
 2. kunt u de taken en bevoegdheden van de gemeentelijke bestuursorganen benoemen en de werkwijze beschrijven
 3. heeft u inzicht in de wijze waarop de gemeentelijke organisatie zowel ambtelijk als bestuurlijk is ingericht
 4. kunt u de belangrijkste kenmerken van de planning en control cyclus van de gemeente beschrijven
 5. kunt u de belangrijkste begrippen van het gemeenterecht en bestuursrecht benoemen
 6. bent u zich bewust van de eigen positie als ambtelijk medewerker bij de gemeente in relatie tot diverse klantgroepen (collega's, bestuur en burgers).

Studieprogramma

Programma

Naast korte theoretische inleidingen en voorbeelden uit de praktijk gaan de deelnemers actief aan de slag met praktijkgerichte opdrachten en casussen. Daarnaast is er voldoende ruimte voor discussie en het delen van ervaringen.
De volgende onderwerpen worden behandeld:

 1. De gemeente in de decentrale eenheidsstaat
  1. Centraal / Decentraal
  2. Autonomie / Medebewind

 2. Inleiding gemeente- en bestuursrecht
 3. Rolverdeling, taken en bevoegdheden binnen de gemeente:
  1. Raad
  2. College B&W
  3. Burgemeester
  4. Gemeentelijke commissies
  5. Gemeentesecretaris en griffier

 4. Structuur van de ambtelijke organisatie:
  1. Gemeentelijke organisatiemodellen en organogrammen
  2. Afstemming en samenwerking tussen ambtelijke en bestuurlijke organisatie

 5. Werken in een politieke/bestuurlijke omgeving   
 6. Gemeentelijke financiën, inkomsten en uitgaven gemeente

Werkwijze

De docent is afkomstig uit de gemeentelijke praktijk en zorgt er met leervragen, discussie en uitwisseling van ervaringen voor dat de inhoud wordt afgestemd op de specifieke leerwensen van de deelnemers. Medewerkers leren in deze training op een snelle en prettige manier de gemeentelijke organisatie te doorgronden. Het (basis)programma, bestaande uit 4 blokken, dient als leidraad. Afhankelijk van het niveau van de medewerkers en de aard van de werkzaamheden wordt de noodzakelijke diepgang per onderdeel bepaald.

Andere opzet voor deze cursus?
Geïnteresseerd in deze cursus, maar wilt u een andere opzet of inhoud? Neem contact met ons op.