Gemeentefinanciën binnen het Sociaal Domein

Prijs: € 525,00
(Inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch. Excl. omzetbelasting)

Overzicht

Inleiding

Van steeds meer personen binnen de gemeente wordt verwacht dat zij én expert zijn op hun vakgebied én dat ze tegelijkertijd ook over de financiële kennis op dit gebied beschikken. Dit om het management van de afdeling en het bestuur integraal te kunnen adviseren.
Sinds 2015 zijn de algemene inkomsten van de gemeente bijna verdubbeld. De extra gelden worden ontvangen voor uitvoering van WMO (dagbesteding, begeleiding, beschermd wonen) en jeugdzorg. Mogen deze extra gelden ingezet worden voor bijvoorbeeld lantaarnpalen of uitsluitend voor inhoudelijke zorg? Kan er binnen het sociaal domein geschoven worden met middelen en hoe zorg je ervoor dat de begroting zo veel mogelijk aansluit bij de werkelijke uitgaven?
Laat u in één dag bijscholen zodat u antwoord hebt op bovenstaande vragen!
Het ochtendprogramma is afgestemd op algemene informatie over financiën en de planning- en controlcyclus (P&C-cyclus) en in het middagprogramma gaan we dieper in op de geldstromen in het sociaal domein.

Doelgroep

Niet-financiële beleidsmedewerkers, contractmanagers en inkopers bij gemeenten, die werkzaam zijn binnen het sociaal domein.

Resultaat

Een stevige ondergrond, grip op de financiën van de gemeente en de knowhow om een en ander in de dagelijkse praktijk toe te passen.

Studieprogramma

Programma

Te behandelen onderwerpen:

  1. de planning- en controlcyclus (P&C-cyclus) in de gemeente;
  2. de producten in de P&C-cyclus;
  3. de inkomsten van een gemeente;
  4. verantwoording van de inkomsten;
  5. welke taken omvat het sociaal domein.

Bijzonderheden/opmerkingen

Deze cursusdag geeft een perfecte aanzet voor verdieping op het sociaal terrein. Aansluitend organiseert Segment een tweedaagse cursus 'Sociaal Domein in control'.

Andere opzet voor deze cursus?
Geïnteresseerd in deze cursus, maar wilt u een andere opzet of inhoud? Neem contact met ons op.