Bestuurssecretaresse, een vak apart

Prijs: € 795,00
(Inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch. Excl. omzetbelasting)

Overzicht

Inleiding

Als bestuurssecretaresse heeft u een uitdagende positie met veel verantwoordelijkheid binnen de gemeentelijke organisatie. U bent deskundig en voelt zich helemaal thuis in die rol. Toch wilt u uw kennis en vaardigheden weer eens opfrissen of aanscherpen én ervaringen uitwisselen met collega bestuurssecretaresses. Met de tweedaagse training van Segment Opleidingen verbetert u uw persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden in uw functie als bestuurssecretaresse.

Doelgroep

(Bestuurs)secretaresses/managementassistentes

Resultaat

Vergroten kennis van en inzicht in:

 1. werking van het openbaar bestuur en daarbinnen in het bijzonder de taak en rol van college van B&W en de Burgemeester
 2. rol, taak en attitude van de bestuurssecretaresse
 3. persoonlijke kwaliteiten en uitdagingen
 4. vaardigheden die nodig zijn om het vak van bestuurssecretaresse goed te kunnen vervullen binnen de beschikbare tijd
 5. moderne, digitale hulpmiddelen en technieken die uw werk kunnen ondersteunen.

Studieprogramma

Programma

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 1. Inzicht in de persoonlijke werkstijl
 2. Effectief en efficiënt omgaan met tijd en taken
  1. Persoonlijke effectiviteit
  2. Intervisie
  3. Hulpmiddelen bij efficiënte inrichting eigen werk.

 3. Digitaal werken
  1. Invloed digitalisering
  2. De beste zakelijke apps voor de tablet en smartphone
  3. De invloed en kracht van sociale media.

 4. Mondelinge communicatievaardigheden
  1. Gesprekstechnieken en feedback
  2. Samenwerken en proactief en oplossingsgericht werken
  3. Intervisie.

 5. Hoe werkt het openbaar bestuur?
  1. De gemeente in het staatsbestel
  2. De rol en taak van College en Burgemeester
  3. De rol en taak van de Bestuurssecretaresse in het samenspel met bestuur en organisatie.

Werkwijze

De trainingsdagen kenmerken zich door een afwisseling tussen kennisoverdracht, uitwisseling van ervaringen van de deelnemers en praktisch oefenen.

Andere opzet voor deze cursus?
Geïnteresseerd in deze cursus, maar wilt u een andere opzet of inhoud? Neem contact met ons op.