Besluit begroting en verantwoording voor gevorderden

Prijs: € 855,00
(Inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch. Excl. omzetbelasting)

Overzicht

Inleiding

In deze tweedaagse cursus van SEGMENT besteden we nadrukkelijk aandacht aan de vernieuwing BBV. Aan de hand van een verdieping van de theorie en praktijkopdrachten behandelen we de diverse onderwerpen van het Besluit Begroting en Verantwoording. U krijgt zowel kennis van als inzicht in de belangrijkste vraagstukken van dit moment.

Doelgroep

Medewerkers afdeling financiën/bedrijfsvoering van een gemeente en of een provincie, medewerkers bedrijfsbureaus van diensten en sectoren, medewerkers in de functie adviseur, controller en administrateur, medewerkers die vanuit bedrijfsleven instromen in financiële functies en financieel medewerkers van samenwerkingsverbanden.

NB.
Deze cursus sluit goed aan bij het niveau van de cursus Inleiding gemeentefinanciën en BBV.

Resultaat

Na het volgen van deze cursus:

 1. heeft u gedegen kennis van de voorschriften op een meer verdiept niveau
 2. begrijpt u de meer samengestelde en complexe werking van het BBV
 3. bent u bekend met de actualiteiten inzake vernieuwing van het BBV
 4. bent u in staat financiële vraagstukken te vertalen naar de juiste BBV toepassing
  waardoor uw financiële beleidsadvisering en uw administratieve verslaglegging aan kwaliteit, juistheid en volledigheid toeneemt.

Studieprogramma

Programma

De volgende onderwerpen worden behandeld, uiteraard alles in het licht van de laatste wijzingen (vernieuwing) van het BBV:

Dagdeel 1

 1. Inleiding Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
 2. Denkstructuur benadering en aanpak BBV vraagstukken
 3. De programmabegroting: sturen op beleid en financiële positie door de raad.

Dagdeel 2
 1. Waarderen, activeren en afschrijven
 2. Diverse notities activa en investeringen
 3. Kostentoerekening: overhead en rente

Dagdeel 3
 1. Reserves en voorzieningen
 2. Financiering, liquiditeiten en treasury
 3. Geprognosticeerde balans en toelichting

Dagdeel 4
 1. Programmarekening en jaarverslag
 2. Sturen met indicatoren en financiële kengetallen
 3. Nieuwe ontwikkelingen en actualiteiten.

Werkwijze

De deelnemers oefenen tijdens de cursus de toepassing van de Voorschriften door middel van praktijkopdrachten. Het bespreken van voorbeelden en toepassingen uit de dagelijkse praktijk maken hier deel van uit.

Andere opzet voor deze cursus?
Geïnteresseerd in deze cursus, maar wilt u een andere opzet of inhoud? Neem contact met ons op.