Beleidsstukken schrijven

Prijs: € 849,00
(Inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch. Excl. omzetbelasting)

Overzicht

Inleiding

In deze tweedaagse cursus wordt vooral aandacht besteed aan de structuur en opbouw van een notitie. Ook de schrijfstijl wordt hierbij behandeld. De cursus is interessant voor iedereen die regelmatig beleidsteksten moet schrijven.

Doelgroep

Medewerkers die voor hun adviserende of beleidsvoorbereidende taak regelmatig beleidsteksten moeten schrijven.

Resultaat

Na afloop van de cursus hebben de deelnemers betere vaardigheden voor het schrijven van levendige, concrete en begrijpelijke beleidsteksten door:

 1. inzicht in functie beleidsnotitie in het beleidsproces
 2. kennis aan welke criteria een beleidsnotitie moet voldoen
 3. versterken van de competenties informatie- en probleemanalyse, overtuigingskracht, klantgerichtheid en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 4. aanwijzingen voor structuur, inhoud, formulering en vormgeving van beleidsteksten.

Studieprogramma

Programma

Compacte en praktijkgerichte training in een interactieve opzet met afwisseling tussen theorie en oefening:

Dag 1

 1. doel en functie beleidsnotitie in het beleidsproces
 2. plan van aanpak voor opstellen notitie
 3. vertrekpunt beleidsnotitie: analyse centrale vraag en verzamelen informatie
 4. richtlijnen tekstschema.

Dag 2
 1. taal, stijl en opbouw van teksten
 2. structuur en vormgeven beleidsnotitie
 3. teksten voor website
 4. check eigen teksten
 5. afsluiting, beoordeling en evaluatie.

Werkwijze

De compacte en praktijkgerichte training is interactief van opzet met afwisseling tussen theorie en oefening

Andere opzet voor deze cursus?
Geïnteresseerd in deze cursus, maar wilt u een andere opzet of inhoud? Neem contact met ons op.