Basiscursus subsidieverstrekking

Prijs: € 850,00
(Inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch. Excl. omzetbelasting)
Subsidieverstrekking: met minder meer resultaat

Overzicht

Inleiding

U stuurt scherper op subsidies; daarbij contracteert u op basis van prestatieafspraken met een bewuste keuze voor de juridische grondslag. Dit vereist nieuwe vaardigheden. Wij bieden u een modulair pakket van 3 cursussen:

 1. Basiscursus subsidieverstrekking (2 dagen)
 2. Prestatiegericht sturen met (subsidie-)contracten (1 dag)
 3. Juridische aspecten bij herschikking van (subsidie-)contracten (1 dag)

In deze basiscursus wordt een stevig fundament gelegd voor de juridische, procesmatige, inhoudelijke en vaardigheidsaspecten van subsidieverstrekking.

Doelgroep

Medewerkers subsidieverstrekking en anderen die betrokken zijn bij subsidieverstrekking. De cursus is geschikt voor starters en reeds gevorderden.

Resultaat

Na afloop van deze tweedaagse cursus zijn de deelnemers in staat om de (budget)subsidiesystematiek in praktisch opzicht binnen de huidige wettelijke kaders effectief en efficiënt toe te passen. Ook kunnen ze op juridisch juiste wijze langjarige subsidies geheel of gedeeltelijk weigeren (afschaffen).

Studieprogramma

Programma

De volgende onderwerpen worden behandeld:

Dag 1

 1. Wettelijke grondslagen
 2. Verschil subsidie en contract
 3. Juridische beoordeling van een eenvoudige aanvraag
 4. Opstellen van de juiste beschikking en voorschriften
 5. Inrichting van verschillende processen van subsidieverstrekking
 6. Financiële beoordeling van aanvragen
 7. Oefenen met een casus op alle bovengenoemde aspecten.

Dag 2
 1. De verschillende soorten subsidie (van incidenteel tot contractueel)
 2. Verdieping op de juridische aspecten, maken van eigen verordening en uitvoeringsregelingen
 3. Subsidie in de P&C-cyclus, wat willen we bereiken, wat gaan we ervoor doen, wat mag het kosten
 4. Oefenen met een casus subsidieverstrekking grote instelling
 5. Trainen met communicatievaardigheden, vergaderen, schrijven, voorlichting.

Werkwijze

Er wordt gewerkt met theorie en praktijk. Casuïstiek is de lijn waarlangs gewerkt wordt. Heeft u vragen die u graag tijdens de cursus behandeld wilt zien, dan kunt u deze voorafgaand aan de cursus doorgeven via opleidingen@segment.nl o.v.v. de cursustitel.

DOWNLOAD BROCHURE
Andere opzet voor deze cursus?
Geïnteresseerd in deze cursus, maar wilt u een andere opzet of inhoud? Neem contact met ons op.