Adresonderzoek in de praktijk

Prijs: € 525,00
(Inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch. Excl. omzetbelasting)

Overzicht

Inleiding

Actuele en juiste adresgegevens zijn een must! Voor u waarschijnlijk een open deur maar hoe bereikt u dat? Met beperkte middelen en beperkte informatie wordt verwacht dat u een zo zorgvuldig mogelijk onderzoek doet als gemeente. Het belang van een goede adresregistratie in de BRP is door de wetgever inmiddels onderkend. In de Wet basisregistratie personen (Wbrp), is aan de gemeenten een aantal instrumenten geleverd om het adresonderzoek te ondersteunen.

Zo staat er in de wet een grondslag om iemand op te nemen als vertrokken, als de gemeente hem niet kan bereiken. Ook is in de Wbrp een bestuurlijke boete ingevoerd. Voor adresonderzoek betekent dit dat als iemand meerdere malen in staat is gesteld om zijn verhuizing door te geven en dat niet doet, hem nu een bestuurlijke boete van maximaal 325 euro opgelegd kan worden. Daarnaast benoemt de gemeente toezichthouders voor de bijhouding van de BRP.

Het ministerie van BZK heeft in samenwerking met de NVVB een aantal circulaires uitgevaardigd, die helpen bij het doen van een goed adresonderzoek.

Afnemers verwachten dat in de BRP de werkelijke woonplaats geregistreerd staat. Aangezien de BRP dé basisregistratie is voor persoonsgegevens, is actuele kennis van zaken meer dan aan te bevelen.

Doelgroep

 1. Medewerkers die adresonderzoek willen opzetten en uitvoeren
 2. Medewerkers die adresonderzoek doen en in hun praktijk naar oplossingen, tricks en tips op zoek zijn.

Resultaat

 1. kennis van en inzicht in het totale proces van adresonderzoek
 2. in staat zijn het gehele proces of onderdelen van het proces uit te voeren
 3. het behandelen van de melding (door de burger)
  1. het uitvoeren van een deugdelijk onderzoek
  2. het maken en - indien bevoegd - nemen van een besluit door middel van een deugdelijke beschikking.

Studieprogramma

Programma

 1. Uitgangspunten
  1. wat is het maatschappelijk belang van een adresonderzoek?
  2. waarom geven mensen hun verhuizing niet altijd netjes door?
  3. wat is de functie van BRP ten aanzien van afnemers en welke gevolgen heeft dat voor de beheerder van de BRP?
  4. wat is de verhouding tussen de basisregistratie adressen en gebouwen en de BRP?

 2. De start van het onderzoek
  1. op welke manier komen meldingen binnen?
  2. wat kunt u doen om te zorgen voor meer informatie bij de melding?
  3. welk onderscheid kun je maken ten aanzien van de meldingen (sterke, zwakke meldingen) en welk onderscheid kunt u dan maken in de te voeren procedures?

 3. Het onderzoek
  1. op welke manieren kunt u onderzoek doen?
  2. aan welke voorwaarden moet een deugdelijk onderzoek voldoen?
  3. hoe verloopt een administratief onderzoek?
  4. op welke manier kunt u extra informatie krijgen?
  5. wanneer kiest u voor een buitendienst onderzoek en wanneer kiest u voor een administratief onderzoek?
  6. welke bevoegdheden heeft een buitendienst ambtenaar?
  7. op welke manier zou u een buitendienstonderzoek voorbereiden en doen?
  8. welke vragen kunt u stellen?

 4. Afhandeling
  1. 'soorten' besluiten/beslissingen
  2. welke brieven zijn tijdens het onderzoek van belang?
  3. op welke manier kan besluitvorming plaatsvinden binnen de grenzen die aangegeven zijn door recente jurisprudentie?

 5. Wet BRP
  1. bestuurlijke boete: werkwijze gemeente, oplegging en inning
  2. proces opnemen als vertrokken naar onbekend
  3. toezichthouder

 6. Do's en don'ts van adresonderzoek
  1. welke nuttige tips heeft u tijdens de cursus gehoord?
  2. welke tips uit eerdere cursussen kunt u wellicht zelf ook gebruiken?

Werkwijze

Interactiviteit en toepassing in praktijk staat in deze cursus centraal. Heeft u casussen die u graag tijdens de cursus behandeld wilt zien, meld deze dan voorafgaand aan de cursus via segment@segment.nl o.v.v. de cursustitel.

Andere opzet voor deze cursus?
Geïnteresseerd in deze cursus, maar wilt u een andere opzet of inhoud? Neem contact met ons op.