Actualiteitencollege Voorschoolse voorzieningen

Prijs: € 545,00
(Inclusief cursusmateriaal, koffie en thee. Excl. omzetbelasting)

Overzicht

Inleiding

De gemeentelijke rol bij peuterspeelzaalwerk, voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang gaat ingrijpend veranderen. In het actualiteitencollege Voorschoolse voorzieningen krijgt u inzicht in de (wettelijke) veranderingen en de gevolgen voor het gemeentelijk beleid.
Er zal worden ingegaan op de aanstaande wetgeving over de financiering van peuterspeelzaalwerk, de veranderingen in de bekostiging van voor- en vroegschoolse educatie en de gevolgen daarvan voor de gemeente.

Aan de hand van good practices zullen diverse mogelijkheden worden beschreven om het peuterspeelzaalwerk te continueren binnen de nieuwe wetgeving.

Doelgroep

 1. Gemeentelijke (beleids)medewerkers die betrokken zijn bij peuterspeelzaalbeleid en/of voor- en vroegschools educatie.
 2. Directie en beleidsmedewerkers van organisaties voor peuterspeelzaalwerk en/of kinderopvang.

Resultaat

Het bieden van handreikingen voor de financiële toekomst van:

 1. het peuterspeelzaalwerk
 2. de kinderopvang
 3. voorschoolse educatie.

Studieprogramma

Programma

De volgende onderwerpen worden behandeld:

Landelijke ontwikkelingen

 1. rol van voorschoolse voorzieningen in relatie tot de jeugd- en onderwijswetgeving
 2. ontwikkeling van IKC's
 3. overige Landelijke ontwikkelingen zoals advies SER en standpunt VNG.

Van peuterspeelzaalwerk naar peuterarrangementen
 1. hoe peuterspeelzaalwerk om te zetten naar peuterarrangementen binnen de nieuwe
  wetgeving?
 2. hoe een dergelijk traject praktisch vorm te geven?
 3. financiering en de kinderopvangtoeslag of via DUO
 4. tips en good practices.

Voor- en vroegschoolse educatie

 1. toekomst Onderwijsachterstandenbeleid
 2. ontwikkelingen en plannen VVE
 3. kwaliteit VVE
 4. afspraken met het onderwijs over de doorlopende lijn
 5. vluchtelingenkinderen in de VVE.

Werkwijze

De aanpak is praktijkgericht en interactief. Casuïstiek zorgt voor de directe vertaling van de regelgeving en rechtspraak naar de dagelijkse praktijk.
Daarnaast is het mogelijk om voorafgaand specifieke vragen in te dienen, die tijdens de cursusdag zullen worden behandeld. Deze vragen kunnen betrekking hebben op alle onderwerpen over de voorschoolse voorzieningen.
Stuur uw praktijkvragen naar cursus@segment.nl o.v.v. 'praktijkvragen voorschoolse voorzieningen'.

Bijzonderheden/opmerkingen

Deze cursus bij u in company?

Dat is mogelijk! Neem contact op via 033 - 434 50 80 met onze opleidingscoördinator in company, Joke Tarhan of mail opleidingen@segment.nl.

Andere opzet voor deze cursus?
Geïnteresseerd in deze cursus, maar wilt u een andere opzet of inhoud? Neem contact met ons op.