Actualiteitencollege leerlingenvervoer - Utrecht

Prijs: € 599,00
(Inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch. Excl. omzetbelasting)
In één dag weer up-to-date voor beleid en uitvoering van het leerlingenvervoer!
Jeroen Peters, docent.

Overzicht

Inleiding

Het leerlingenvervoer staat nooit stil.
De gevolgen van passend onderwijs zijn in de praktijk merkbaar met verschillende gevolgen voor het leerlingenvervoer, maar ook de invoering van de Jeugdwet, met nieuwe gemeentelijke verantwoordelijkheden en grensgevallen tussen Jeugdwet en leerlingenvervoer laten zich zien.
De financiële situatie van gemeenten vereist dat er grote bezuinigingen moeten worden doorgevoerd, waarbij het leerlingenvervoer ook zijn deel moet bijdragen. Verder is er een stroom van jurisprudentie over leerlingenvervoer met onderwerpen zoals wat is een redelijk van ouders te verwachten inzet, het vervoer van hoogbegaafden, hoe afstanden te berekenen en wanneer er een beroep mag worden gedaan op de hardheidsclausule. Tijdens dit college komen alle actualiteiten uitgebreid aan de orde.

Doelgroep

Medewerkers die betrokken zijn bij het opstellen en/of uitvoeren van het leerlingenvervoer.

Resultaat

Na afloop van het actualiteitencollege hebben de deelnemers inzicht in de actuele ontwikkelingen en de actuele jurisprudentie in het leerlingenvervoer.

Studieprogramma

Programma

De volgende onderdelen komen aan de orde:

Landelijke ontwikkelingen

 1. Het landelijke beleid rond de uitvoering van het leerlingenvervoer
 2. Actuele ontwikkelingen zoals combinatie van vervoersstromen en regiecentrale
 3. Wat mag je redelijkerwijs van ouders verwachten?
 4. Vervoer van asielzoekerskinderen

Jeugdwet en leerlingenvervoer
 1. Wat valt onder de Jeugdwet en wat onder het leerlingenvervoer
 2. Leerlingenvervoer in relatie tot MKD, zorginstellingen e.d.
 3. Leerlingenvervoer en onderwijs-zorglocaties
 4. Leerlingenvervoer en de Wlz
 5. Leerlingenvervoer en de participatiewet

Financiële aspecten leerlingenvervoer
 1. Bezuinigingen op het leerlingenvervoer, wat kan en wat mag?
 2. Efficiënter gebruik van het vervoer
 3. Drempelbedrag en eigen bijdrage in het vervoer

Specifieke vraagstukken rond het leerlingenvervoer
 1. Actuele jurisprudentie over het leerlingenvervoer van hoogbegaafden
 2. Wat mag je redelijkerwijs van ouders verwachten?
 3. Dichtstbijzijnde school

Actuele jurisprudentie
 1. De belangrijkste uitspraken van rechtbanken en Raad van State van de afgelopen periode
 2. Wanneer moet de hardheidsclausule worden gebruikt?

De aanpak is praktijkgericht en interactief. Casuïstiek zorgt voor de directe vertaling van de regelgeving en rechtspraak naar de dagelijkse praktijk.

Bijzonderheden/opmerkingen

Bent u meer geïnteresseerd in de uitvoering en praktische toepassing, dan is voor u de cursus 'Het WAT en het HOE van Leerlingenvervoer' geschikt.

Andere opzet voor deze cursus?
Geïnteresseerd in deze cursus, maar wilt u een andere opzet of inhoud? Neem contact met ons op.