Actualiteiten Algemene wet bestuursrecht; laatste ontwikkelingen in relatie tot omgevingsrecht

Prijs: € 575,00
(Inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch. Excl. omzetbelasting)

Overzicht

Inleiding

Het Actualiteitencollege Awb verschaft overzicht van en inzicht in de laatste ontwikkelingen - wetgeving en rechtspraak - op het terrein van de Algemene wet bestuursrecht in relatie tot het omgevingsrecht.
Het college sluit daarmee aan op 'kwaliteitscriteria' die zijn bedoeld om de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (de VTH-taken) door gemeenten en provincies in het Omgevingsrecht te professionaliseren en in de organisatie te borgen.

Doelgroep

Beleidsmedewerkers en (juridische) medewerkers die in hun dagelijkse werk (vergunningverlening, handhaving, bezwaar en beroep) op het terrein van het omgevingsrecht (ruimtelijk bestuursrecht, bouwrecht, milieurecht) regelmatig met de toepassing van de Awb te maken hebben.

Resultaat

Na afloop van het college zijn de deelnemers op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de Awb (wetgeving en rechtspraak), zodat zij in de werksituatie helemaal 'bij' zijn.

Studieprogramma

Programma

Te behandelen onderwerpen zijn o.m.:

  1. overzicht van relevante ontwikkelingen t.a.v. de Awb
  2. kernbegrippen (belanghebbende, besluit, aanvraag e.d.)
  3. snelle en effectieve primaire besluitvorming (ontvankelijke aanvraag, dwangsom bij niet tijdig beslissen, LSP, e.d.)
  4. effectieve bestuursrechtelijke handhaving (invorderingsbeschikking, aanmaning, verjaring e.d.)
  5. snelle en effectieve geschillenbeslechting (bestuurlijke lus, in stand laten rechtsgevolgen, relativiteit, e.d.)
  6. praktijkvragen van de deelnemers.

Andere opzet voor deze cursus?
Geïnteresseerd in deze cursus, maar wilt u een andere opzet of inhoud? Neem contact met ons op.