Vestiging in de BRP

Prijs: € 525,00
(Inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch. Excl. omzetbelasting)

Overzicht

Inleiding

Wil je precies weten wanneer iemand rechtmatig verblijf heeft? En welke documenten een vreemdeling moet overleggen bij zijn aangifte? Of hoe het werkt als iemand een onbekende geboortedatum heeft??

Doelgroep

  1. Beginnende medewerkers van de afdeling Burgerzaken die zich bezighouden met de inschrijving in de BRP wegens vestiging vanuit het buitenland.
  2. Medewerkers van de afdeling Burgerzaken die hun kennis op willen frissen.

Resultaat

Na afloop van deze cursus weet je hoe de procedure 'Eerste inschrijving in de BRP' uitgevoerd moet worden, wanneer er sprake is van een 'rechtmatig verblijf' en hoe je moet omgaan met een onbekende geboortedatum of nationaliteit. Je weet wat er is aangepast aan het legalisatiebeleid en kent de gevolgen van de invoering van de inschrijving van niet-ingezetenen in de RNI

Studieprogramma

Programma

In deze cursus worden de volgende vragen behandeld:

  1. Wat zijn de regels uit de Wet BRP voor inschrijving?
  2. Hoe leg je een persoonslijst aan?
  3. Wat zijn de gevolgen van de Wet modern migratiebeleid?
  4. Hoe is de samenhang met de registratie van niet-ingezetenen in de RNI?
  5. Op welke wijze wordt samengewerkt met de IND?
  6. Wat betekent het actuele legalisatiebeleid voor de uitvoeringspraktijk?

Ook staan we kort stil bij de onderwerpen 'Verklaring onder ede (VOE)' en het beoordelen van 'Buitenlandse Brondocumenten'. Je kunt hier ook nog een verdiepende cursus voor volgen (zie genoemde cursussen bij bijzonderheden).

Werkwijze

Een week voorafgaand aan de eerste cursusdag ontvang je een link naar onze digitale leeromgeving. Voorbereiding is hierdoor mogelijk en je beschikt daarmee ook over naslagwerk, dat vaak zal bestaan uit links naar authentieke bronnen. Verder gaan we vooral praktisch aan de slag en wordt tijdens de cursus duidelijk hoe je theoretische kennis in de praktijk kunt/moet toepassen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en het maken van persoonslijsten kijken we of de materie duidelijk is. De kwaliteit van de uitvoering van het proces 'Eerste inschrijving in de BRP' staat hierbij natuurlijk centraal.

Bijzonderheden/opmerkingen

Zowel front- als backoffice komen aan bod. De cursus is minder geschikt voor medewerkers die persoonslijsten corrigeren en/of werken met gecompliceerde inschrijvingen, zoals bijvoorbeeld van asielzoekers. Hiervoor zijn de volgende cursussen meer geschikt:
Opleiding BRP-Specialist
Actualiseren en corrigeren in de BRP
IPR en brondocumenten - keus uit o.a. Syrië, Eritrea*
Buitenlandse Brondocumenten
Verklaring onder ede (VOE)

Andere opzet voor deze cursus?
Geïnteresseerd in deze cursus, maar wilt u een andere opzet of inhoud? Neem contact met ons op.