Studiedag 'Naar gasloze woningen'

Prijs: € 375,00

Overzicht

Inleiding

De studiedag ‘Naar gasloze woningen’ is gericht op de vraag hoe de overeengekomen, spectaculaire energietransitie in de nieuwbouw en de aanpassing van de woningvoorraad concreet kunnen worden gerealiseerd. Wat zijn de technologische mogelijkheden en barrières? Hoe kan de energietransitie worden gefinancierd? Welke bijdragen worden verlangd van het Kabinet, de gemeente, woningcorporaties, andere verhuurders, installatiebedrijven, adviseurs en – last but not least – de huurders en bewoner-eigenaren zelf?

Doelgroep

Iedereen die vanuit werk of interesse bezig is met het onderwerp ‘gasloos wonen’.

Studieprogramma

Programma

.
Sprekers
Henk Visscher, Truus Sweringa, Mariëtte Bilius, Didi Dorrestijn-Taal, Hugo Priemus, Marnix Norder,
Anne-Jo Visser, Erik van Beurden, Jaspert Verplanke.
.

.........

Andere opzet voor deze cursus?
Geïnteresseerd in deze cursus, maar wilt u een andere opzet of inhoud? Neem contact met ons op.