Studiedag: Grondbeleid en kostenverhaal 2.0!

Prijs: € 725,00
(Inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch. Excl. omzetbelasting)

Overzicht

Inleiding

Gebiedsontwikkeling is sterk veranderd: van grootschalige naar kleinschalige ontwikkelignen, van uitleglocaties naar binnenstedelijke vernieuwingen. De opgaven zijn complexer geworden:

 • De ruimtelijke regierol van de overheid verandert van sturend naar organisch ontwikkelen (overlaten aan de markt. Het is niet meer vanzelfsprekend dat de overheid eigendom verwerft voor ruimtelijke ontwikkelingen!
 • De woningmarkt weer volop in beweging: er is weer dynamiek zichtbaar. Vraag en aanbod moeten op elkaar worden afgestemd. Hoe houd je grip op deze grillige markt?
 • Wij zien een verschuiving in het grondbeleid. Afhankelijk van de locatiespecifieke omstandigheden moet je een keuze maken tussen facilitair, actief, interactief of passief grondbeleid. De inzet van grondbeleidinstrumenten is daarbij belangrijk.

Doelgroep

Medewerkers grondzaken, planeconomen, financieel adviseurs, controllers en/of gemeentelijke projectleiders die betrokken zijn bij ruimtelijke initiatieven en locatieontwikkelingen.

Resultaat

Na afloop van de dag heb je inzicht in de trends van de praktijk van integrale gebiedsontwikkeling. Je hebt overzicht over de rollen van de overheid bij ruimtelijke ontwikkelingen en hebt voldoende kennis om het grondbeleid in jouw gemeente te evalueren en te resetten. Je hebt inzicht in de bestaande en nieuwe grondbeleidsinstrumenten en hebt handvatten om het kostenverhaal binnen de gemeente te optimaliseren. Je weet hoe je met particuliere initiatieven (zelfrealisatie) moet omgaan en weet hoe je moet omgaan met marktpartijen.

Studieprogramma

Programma

In deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
Reset van het grondbeleid

 1. Grondbeleid in een nieuwe context
 2. Regierol van de gemeente bij gebiedsontwikkeling
 3. Keuze tussen actief, interactief, facilitair en passief grondbeleid; grondbeleid op maat
 4. Wanneer is actief grondbeleid nog zinvol?
 5. Actualisatie van de nota grondbeleid
 6. Opstellen van een Woonvisie (prognose en behoefteraming)
 7. Invloed van de ladder duurzame verstedelijking (art. 3.1.6 lid 2 Bro)
  1. Faseren en doseren
  2. Programmeren en reprogrammeren
  3. (Af)waardering van grondposities

 8. Instrumentarium in de nieuwe omgevingswet:
  1. Voorkeursrecht
  2. Onteigening
  3. Stedelijke herverkaveling en kavelruil

 9. Casus: herontwikkeling van leegstaand vastgoed:
  1. Welke rol speelt de gemeente?
  2. Hoe houdt de gemeente grip op de ontwikkeling?

  Kostenverhaal
  1. De systematiek in de Wro
  2. Facilitair grondbeleid: hoe doe je dat zonder risico’s?
  3. Gemeentelijke initiatieventeam (toetsing van principe verzoeken en kostenverhaal)
  4. Opstellen anterieure overeenkomst
  5. Tips en trucs bij onderhandelingen
  6. Het exploitatieplan
  7. Verhaal van bovenwijkse en bovenplanse kosten
  8. Structuurvisie, nota grondbeleid en nota kostenverhaal
  9. Actuele jurisprudentie
  10. Kostenverhaal in de nieuwe Omgevingswet

Werkwijze

Zowel de theorie als de praktijk komen uitgebreid aan bod. De docenten nemen je mee aan e hand van hun eigen praktijkervaringen. Ook is er voldoende mogelijkheid om eigen casussen in te brengen. Heb je vragen die je graag tijdens de studiedag behandeld wilt zien? Geef deze dan vooraf door via cursus@segment.nl o.v.v. ‘Studiedag: Grondbeleid en kostenverhaal 2.0!’

Docenten

 1. De heer mr. Ruud Schouwaert, directeur Ruimtelijke Ontwikkeling, Grondbedrijf en Beheer bij de gemeente Barneveld
 2. De heer mr. Arnoud Ashouwer MCD, teammanager Vastgoed bij de gemeente Kampen

Bijzonderheden/opmerkingen

Wij adviseren deelname in teamverband per gemeente. U betaalt dan voor iedere volgende deelnemer € 525,--.
Werkt u bij een middelgrote gemeente, denkt u dan eens aan uitvoering van deze cursus bij u in huis voor de gezamenlijke teams Financiën, RO, Grondzaken etc. Wij leveren dan maatwerk met uw eigen gemeente als leidraad.

Andere opzet voor deze cursus?
Geïnteresseerd in deze cursus, maar wilt u een andere opzet of inhoud? Neem contact met ons op.