Sociaal Domein in control

Prijs: € 925,00
(Inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch. Excl. omzetbelasting)

Overzicht

Inleiding

Veel gemeenten zijn nog steeds op zoek naar hoe ze beter financieel in control kunnen komen. Ze zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor het 'sociaal domein', maar dit is een lastige opgave; vanwege de complexiteit, maar zeker ook omdat er binnenkort nog meer belangrijke veranderingen in het sociaal domein optreden waarop geanticipeerd moet worden. Is jouw gemeente voldoende in control? Ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen of wil je graag nog wat meer handreikingen krijgen om verder greep op de zaken te krijgen? De uitvoering van de Jeugdwet, de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet is omvangrijk en zeer complex. Sommige gemeenten houden geld over terwijl andere gemeenten juist fors tekort komen. Ook hebben veel gemeenten nog moeite om een goedkeurende accountantsverklaring te krijgen voor de rechtmatigheid. De cursus 'Sociaal Domein in control' geeft praktische handvatten om beter te sturen op budgetten en te anticiperen op financiële risico’s binnen het sociaal domein. Er wordt volop aandacht besteed aan ontwikkelingen en nieuwe wet- en regelgeving die financiële gevolgen hebben. Ook komt het verbeteren van de rechtmatigheid van de uitgaven in het sociaal domein komt ruim aan bod. In twee dagen doe je ideeën op en worden handreikingen gedaan om belangrijke stappen te kunnen zetten en beter in control te komen in het sociaal domein.

Doelgroep

 1. Controllers
 2. Financieel medewerkers
 3. Financieel adviseurs
 4. Kwaliteitsmedewerkers
 5. Afdelingsmanagers Sociaal Domein

Resultaat

Na afloop van de cursus:

 1. beschik je over meer kennis en inzicht in het sociaal domein
 2. beschik je over bouwstenen om tot betere financiële sturing te komen
 3. kun je actief inspelen op de nieuwe ontwikkelingen in het sociaal domein
 4. heb je kennis van de belangrijkste risico’s binnen het sociaal domein
 5. kun je beter rapporteren en adviseren over risico’s en beheersmaatregelen
 6. beschik je over een goede aanpak om de rechtmatigheid binnen het sociaal domein te vergroten.

Studieprogramma

Programma

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 1. Vergroten van de financiële beheersbaarheid en voorspellende waarde. Hierin komt het berichtenverkeer ook aan de orde
 2. Ontwikkelingen van de geldstromen in het sociaal domein (integratie uitkering)
 3. Bijzonderheden en ontwikkelingen van de WMO (waaronder de nieuwe Wet Beschermd Wonen), de Participatiewet en Jeugdwet (waaronder de aanpassing van het woonplaatsbeginsel)
 4. Risico’s binnen het sociaal domein en het treffen van effectieve beheersmaatregelen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan frauderisico’s pgb en ZIN
 5. Mogelijkheden om de rechtmatigheid binnen het sociaal domein zichtbaar te verbeteren
 6. Praktijkvoorbeelden en casuïstiek

Werkwijze

In twee cursusdagen wordt theorie afgewisseld met praktische oefeningen, waardoor het behandelde direct toegepast kan worden. De docent heeft uitgebreide ervaring op het gebied van control, rechtmatigheid en risicomanagement en neemt jou graag mee in de praktijk door treffende voorbeelden. Heb je vragen die je graag tijdens de cursus behandeld wilt zien, meld deze dan voorafgaand aan de cursus via cursus@segment.nl o.v.v. de cursustitel.

Andere opzet voor deze cursus?
Geïnteresseerd in deze cursus, maar wilt u een andere opzet of inhoud? Neem contact met ons op.