NVVB hbo Persoonsinformatievoorziening en privacy

Prijs: € 1.150,00
(Inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch. Excl. omzetbelasting)

Overzicht

Inleiding

Deze module gaat over de beleidsterreinen persoonsinformatievoorziening en privacy, de advisering op deze terreinen en het doen van onderzoek, zoals risico-inventarisatie, beveiligingsbeleid en beveiligingsplan, logging en protocollering, verstrekken van gegevens uit de BRP in bijzondere situaties en weigeren van verstrekkingen, onder toepassing van nationale en internationale regelgeving.

Vooropleiding

Het is noodzakelijk dat je een goede beleidsnotitie kunt schrijven, mocht je deze module willen afsluiten met een examen. Wij adviseren je dan ook om de vaardigheidsmodule 'Adviesrapporten en beleidsvoorstellen' vooraf te volgen.

Voorkennis

Een hbo-opleiding vraagt een andere werkhouding dan een mbo-opleiding. De moeilijkheidsgraad en het tempo is hoog. Dit vraagt een serieuze en zelfstandige studiehouding. Je bent in staat om zelfstandig de juiste bronnen en informatie te vinden en te raadplegen. Het is de bedoeling dat je zelf jouw leervraag formuleert. Wat weet je al en aan welke kennis heeft u behoefte. Dit alles natuurlijk binnen het bestaande toetsplan. Je stelt zelf een studieschema op en zorgt dat dit op tijd af is. De docent is beschikbaar voor het stellen van vragen en in de lessen worden vraagstukken behandeld en discussies gevoerd.

Resultaat

Het examen van deze module bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. A is één digitale toets met gesloten vragen
  2. B is één praktijkopdracht.

De data hiervoor worden gepland door de NVVB.

Studieprogramma

Programma

De hbo-modules zijn los te volgen.

Het programma is opgesteld aan de hand van het toetsplan van de NVVB. Alle eind- en toetstermen worden behandeld op een manier waarop je in staat bent het examen van deze module goed af te ronden.

Natuurlijk worden er oefenopdrachten gemaakt om de vaardigheden te trainen die nodig zijn om het examen goed af te ronden.

Werkwijze

Ben je geïnteresseerd in een van de hbo-modules kan je je aanmelden d.m.v. een voorinschrijving.
Bij voldoende geïnteresseerden gaan wij de module inplannen. Zodra de data zijn vastgesteld kan je definitief aangeven of je deelneemt. Deze voorinschrijving is geheel vrijblijvend.

Bijzonderheden/opmerkingen

Deze module is onderdeel van de volgende NVVB-diploma's:

  1. Persoonsinformatiemanagement
    (53 punten, vast aantal modules)
  2. Burgerzaken (39 punten, vrije keuze van modules)

De module Persoonsinformatievoorziening en privacy is goed voor 6 punten.

Andere opzet voor deze cursus?
Geïnteresseerd in deze cursus, maar wilt u een andere opzet of inhoud? Neem contact met ons op.