Nederlands Nationaliteitsrecht (RWN): Optie & Naturalisatie

Prijs: € 755,00
(Inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch. Excl. omzetbelasting)

Overzicht

Inleiding

Bij de toepassing van het Nationaliteitsrecht volgen de veranderingen elkaar in snel tempo op. Als medewerker van de afdeling Burgerzaken krijg je aan de balie op verschillende gebieden te maken met de uitvoering van de Rijkswet. Daarnaast heb je een belangrijke rol bij het in behandeling nemen van naturalisatieverzoeken en optieverklaringen. Voor de uitvoering van je werkzaamheden heb je parate kennis nodig van de actuele wet- en regelgeving. Die kennis brengen we je in dit college bij.

Doelgroep

Medewerkers Burgerzaken die te maken hebben met de informatieverstrekking over en de behandeling van naturalisatieverzoeken en optieverklaringen en de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap.

Resultaat

Na afloop van de cursus ken je de regelingen Optie en Naturalisatie met bijbehorende voorwaarden (hoofdregels en uitzonderingen). Je kunt burgers adviseren over de procedures, mogelijkheden, aandachtspunten en vereisten hiervan en kunt vaststellen of aan de voorwaarden en vereisten is voldaan. Je kent ook de afwijzingsgronden en kunt burgers adviseren over de mogelijkheden voor hun kinderen. Je kunt beoordelen of aan de voorwaarden voor toelating en hoofdverblijf is voldaan, kent de procedure van bewijsnood en kunt de burger informeren over de openbare orde toets. Ook kun je burgers adviseren over naamsvaststelling bij zowel Optie als Naturalisatie.

Studieprogramma

Programma

In deze tweedaagse cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
Dag 1: Naturalisatie

 1. Procedure
 2. Voorwaarden voor naturalisatie (hoofdregels en uitzonderingen)
 3. Toelating en hoofdverblijf
 4. Inburgeringsvereiste (hoofdregels en ontheffingen)
 5. Regeling bewijsnood
 6. Adviseren burger over mogelijkheden tot naturalisatie en aandachtspunten daarbij
 7. Mee- of na- naturalisatie kinderen
 8. Openbare orde toets
 9. Vaststelling/wijziging geslachtsnaam
 10. Hardheidsclausule
 11. Integrale casus

Dag 2: Optie
 1. Procedure
 2. Voorwaarden optiebepalingen inclusief uitzonderingen
 3. Regeling bewijsnood en naamsvaststelling
 4. Adviseren burger over mogelijkheden tot optie en aandachtspunten daarbij
 5. Afstand nationaliteit
 6. Toelating en hoofdverblijf
 7. Mee-opterende kinderen
 8. Integrale casus

Werkwijze

Een week voorafgaand aan de eerste cursusdag ontvang je een link naar onze digitale leeromgeving. Voorbereiding is hierdoor mogelijk en je beschikt daarmee ook over naslagwerk, dat vaak zal bestaan uit links naar authentieke bronnen. Verder wisselen we korte theoretische inleidingen af met voorbeelden uit de praktijk en groepsopdrachten. Met verschillende praktijkgerichte casussen vergroot je je kennis en inzicht en leer je deze direct toe te passen in de praktijk. Binnen deze cursus is er natuurlijk ook voldoende ruimte voor eigen praktijkvragen en ervaringen.

Andere opzet voor deze cursus?
Geïnteresseerd in deze cursus, maar wilt u een andere opzet of inhoud? Neem contact met ons op.