Multidisciplinair & Risicogestuurd Adresonderzoek

Prijs: € 525,00
(Inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch. Excl. omzetbelasting)

Overzicht

Inleiding

Risicogericht adresonderzoek blijkt effectief te zijn volgens het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) dat ICTU in 2014/2016 heeft ingericht. De kwaliteit van het BRP kan hierdoor worden bevorderd.

Er is een methodiek ontwikkeld voor risicogericht adresonderzoek. Deze stimuleert de kwali-teit van het onderzoek en vermindert de capaciteit die nodig is voor het uitvoeren ervan.

Doelgroep

Beleidsmedewerkers Burger/Publiekszaken die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het adresonderzoek, de implementatie van de nieuwe regels met betrekking tot de aanwij-zing van toezichthouders en de bestuurlijke boete.

Resultaat

Aan het einde van de dag heb je kennis en inzicht in de maatregelen rondom het adres-onderzoek. Daarnaast ga je naar huis met de concept beleidsnotitie waarmee je de eerste bouwsteen legt voor de aanwijzing van multidisciplinaire teams, de implementatie van de bestuurlijke boete en de aanwijzing van toezichthouders.

Na deze workshop ben je in staat verbeterpunten in de huidige situatie te signaleren en te definiëren en vervolgens te vertalen in een plan voor stelselbreed kwaliteitsbeheer met toe-passing van de nieuwe regels in het kader van de bestuurlijke boete.

Studieprogramma

Programma

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 1. Bespreking Wet BRP, Besluit BRP.
 2. Het object adres in de BAG en de WOZ.
 3. Het object adres in het stelsel van basisregistraties.
 4. Samenhang met relevante onderzoeken en projecten die de basis zijn geweest voor methodisch adresonderzoek.
 5. Relatie tussen de verplichtingen en de rechten en bevoegdheden van de burgers en het college van burgemeester en wethouders in het kader van de Wet BRP, Wet BAG en Wet WOZ
 6. Structureel kwaliteitsbeheer door gebruik van multidisciplinaire teams
 7. De relatie tussen verplichtingen, rechten en bevoegdheden van de burgers en het college van burgemeester en wethouders in het kader van de Wet BRP, Wet BAG en Wet WOZ
 8. Het structureel kwaliteitsbeheer door middel van multidisciplinaire teams
 9. De taken en bevoegdheden van de toezichthouders
 10. De te hanteren behoorlijkheidsregels van de AWB
 11. Het instrument bestuurlijke boete.

Werkwijze

De belangrijkste artikelen uit de Wet BRP en het Besluit BRP worden interactief behandeld. Vanuit het raamwerk met de basiswetten van het stelsel en de diverse onderzoeken wordt de rol die het adresonderzoek daarbij inneemt, uiteengezet. We gaan uitgebreid in op stel-selwetgeving en de bestuurlijke boete van de NVVB. Natuurlijk is er ook voldoende ruimte voor het inbrengen van eigen vragen.

Andere opzet voor deze cursus?
Geïnteresseerd in deze cursus, maar wilt u een andere opzet of inhoud? Neem contact met ons op.